Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa a médiatörvény eljárási bírság kiszabását előíró rendelkezéséről

Az alapvető jogok biztosa szerint ellentétes a jogállamiság követelményével, valamint sérti a tisztességes eljárás jogát, hogy a médiatörvény a médiahatóság eljárását akadályozó szervezetre kivetett bírságon túlmenően, ismételt jogsértés esetén kötelező jelleggel előírja a jogsértő vezető tisztségviselőjének bírságolását is. Szabó Máté ezért a médiatörvény rendelkezésének a megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
2013. május. 12.

Az alapvető jogok biztosa és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság együttműködéséről

Az alapvető jogok biztosa támogatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság (NAIH) elnökének javaslatát, hogy alakítsanak ki közös szakmai álláspontot az elmúlt időszakban felmerült fontos – a két intézmény alkotmányos feladatkörét egyaránt érintő - alapjogi kérdésekben.
2013. május. 10.

A felsőoktatásért felelős államtitkár válasza az ombudsmannak a fogyatékossággal élő hallgatók jogérvényesítéséről

Az alapvető jogok biztosa egy korábbi átfogó vizsgálata során megállapította, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók jogait nem egységes gyakorlattal érvényesítik az egyes felsőoktatási intézmények, illetve az intézményeken belüli karok, ezért az emberi erőforrások miniszterét kérte az egyértelmű jogszabályi környezet létrehozására. A felsőoktatásért felelős államtitkár, Klinghammer István részben egyetértett, részben vitatta Szabó Máté megállapításait.
2013. május. 09.

Se indok, se felhatalmazás - az ombudsman egy önkormányzati határozat ellentmondásairól

Bábolna Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatban kötelezte a panaszost az ingatlanja kerítése mellé ültetett tujasor kivágására. A tujasor közterületen áll, amit közútként jegyeztek be, de valójában zöldfelület, mert az utat az önkormányzat még nem építette meg. Az ombudsman a képviselő-testület határozatában jogszabályi és hatásköri problémákat talált.
2013. május. 08.

Az ombudsman a telekadó-mentesség eltérő szabályozásáról

Budapest XXII. kerület Önkormányzat adóhatósága telekadó megfizetésére kötelezte azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek a telkén nagynyomású gázvezeték húzódik át. Szabó Máté ombudsman a törvényi szabályozásban megkülönböztető rendelkezéseket talált, és észrevételeit megküldte a nemzetgazdasági miniszternek.
2013. május. 08.

Az alapvető jogok biztosa a szakpszichológus képzés anyagi nehézségeiről

A pszichológusoknak az ötéves alapképzést követően még évekig kell tanulniuk ahhoz, hogy a szakvizsgát megszerezzék. Amíg azonban az általános orvosi képzésre épülő szakképzéseket az állam finanszírozza, addig a pszichológusoknak ez minden esetben önköltséges.
2013. május. 07.

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa az adótartozások végrehajtásával kapcsolatban

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté indítványozza az Alkotmánybíróságnál az adózás rendjéről szóló törvény azon szövegrészének megsemmisítését, amely szerint az adóhatóság kezdeményezése alapján a hitelintézet végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni a nála vezetett bankszámlán lévő pénzösszeg behajtását.
2013. május. 05.

Az ombudsman az anyák és az újszülöttek szociális biztonságáért

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatója az ombudsman kezdeményezésére felülvizsgálta a terhességi-gyermekágyi segélyre és a gyermekgondozási díjra való jogosultság utólagos vizsgálatának rendjét. Az alapvető jogok biztosa levélben köszönte meg a gyors és polgárbarát változtatást.
2013. május. 02.

Ismételt ombudsmani ajánlás a gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A gyermekvédelmi törvény szerint a családot pótló helyettesítő védelem és ellátás az állam feladata, a gyermek nevelőszülőhöz, lakásotthonba, vagy gyermekotthonba helyezhető mindaddig, amíg a család képessé válik a gyermek nevelésére. Az alapvető jogok biztosa ismételten megállapította, hogy az átmeneti nevelésbe vételt megelőző eljárásokra vonatkozó jogszabályok bonyolultak, az eljárás bürokratikus és elhúzódik, ami alapjogokat sért.
2013. május. 02.

Az ombudsman a járműátírás visszatérő problémáiról

A jóhiszemű eladó húzhatja a rövidebbet. Rendszeresen előfordul ugyanis hogy a jármű eladója bejelenti az adásvételt az illetékes hatóságnál, a vevő azonban nem íratja át a járművet a nevére, ezért a nyilvántartásban továbbra is az eladó szerepel tulajdonosként. A vevőre kirótt büntetéseket így az eladónak kellene megfizetnie, ő pedig csak peres eljárás során tudja bizonyítani az igazát.
2013. április. 26.

Az ombudsman a foglakoztatási törvény belső ellentmondásáról

Az alapvető jogok biztosa a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény belső ellentmondásának feloldását kezdeményezi.
2013. április. 25.

Az ombudsman a fogyatékossági támogatások elhúzódó odaítéléséről

A fogyatékossági támogatáshoz szükséges állásfoglalást a szakhatóság az ügyintézési határidőt jelentősen átlépve, több mint öt hónap után adta ki. A súlyos fogyatékossággal élő ember addig nem kapta meg az őt megillető támogatást, és egy másik hivatalos ügyében sem tudott eljárást indítani.
2013. április. 25.