Az ombudsman a környezetvédelmi felügyelőségeken bevezetett konzultációs díjról

Sérti a jogbiztonság követelményét és a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését a környezetvédelmi felügyelőségeken jogszabályi felhatalmazás nélkül bevezetett konzultációs díj – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa az illetékes miniszterek közbenjárását kérte.
2013. szeptember. 23.

Bírságolás fénykép nélkül: a biztos a hiányos, bizonytalan szabályok módosítását kéri

A jogállamiság elve és tisztességes eljárás azt követeli meg, hogy objektív felelősség keretében csak megfelelő bizonyítékok alapján lehessen megbírságolni a gépjármű üzembentartóját. Az ombudsman vizsgálata nyomán a belügyminisztertől kérte a közúti közlekedési törvény módosításának olyan kezdeményezését, amely az eljárás alá vont üzembentartó számára egyértelműen biztosítja a szükséges eljárási garanciákat.
2013. szeptember. 23.

Sátortábor menekülteknek - az ombudsman helyszíni vizsgálatának megállapításai

Magyarországon az idén már májusig több mint háromszor annyian kértek menedéket, mint tavaly egész évben. Az elmúlt esztendő azonos időszakához képest pedig megtízszereződött a menedékjogi kérelmek száma. Az adatok nyomán be nem jelentett ellenőrzést végeztek az ombudsman munkatársai a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai részlegének területén felállított sátortáborban, amelyet a menekülteknek létesítettek. A helyszíni vizsgálat az illegális határátlépők előállításával kapcsolatban nem állapította meg alapjogok sérelmét, de a sátortábor üzemeltetésében látott kifogásolni valót.
2013. szeptember. 22.

Az ombudsman újra Érpatakról - intézményesített önkényeskedés a szociális tűzifa igénylésének elbírálása során

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogállamiság elve, illetve az érintettek, kiszolgáltatott helyzetű emberek jogainak védelme szempontjából is aggályos az a feltételrendszer, amelynek alapján az érpataki önkormányzat kiosztja a szociális tűzifát. Az ombudsman felkérte a megyei kormányhivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
2013. szeptember. 22.

Ki fizeti a díjat? Az ombudsman a gondnokság alá helyezés tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének gyakorlatáról

A jogbiztonság követelményét sérti, hogy a bizonytalan jogi szabályozás miatt nem világos, ki fizesse a gondnokság alá helyezés ingatlan-nyilvántartási bevezetésének a díját: a gondnokolt, az ügygondnok, a bíróság, vagy a gyámhivatal? Szabó Máté ombudsman az esélyegyenlőség és az egyértelmű helyzet megteremtésére kérte a szaktárcát.
2013. szeptember. 20.

Az ombudsman az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeiről

A fejlesztések és beruházások dacára sokhelyütt hiányosak az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei, több ellátónál az eszközállomány az elmúlt 10 évben jelentősen elöregedett. A bérek méltatlanok a társadalmi hasznossághoz képest, kevesek a felelősséghez és az elvégzett munkához viszonyítva. Szabó Máté alapjogi biztos közzétette az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeiről hivatalból indított vizsgálatának jelentését.
2013. szeptember. 19.

Belépés csak igazoltatás után - az ombudsman egy kórház kivételes szabályáról

Személyre szóló igazoltatást rendelt el egy kórházigazgató, és a három volt alkalmazott ezután is csak kísérővel léphetett az intézmény területére. A rendelkezést azóta feloldották, de Szabó Máté ombudsman szerint a jogszabályi felhatalmazás nélkül hozott intézkedés sértette a szabad mozgáshoz és a jogbiztonsághoz való jogot.
2013. szeptember. 19.

Nem fakultatív lehetőség, hanem kötelezettség - az ombudsman a speciális étkezési szükségletű gyermekek óvodai-iskolai ellátásáról

A gyermek egészségügyi állapotának megfelelő étkezés megszervezése – amennyiben szülője igényli – az óvoda, iskola feladata, a közétkeztetés biztosítására pedig az önkormányzat kötelezett. A megfelelő megoldást - a köznevelési intézmény bevonásával - az önkormányzatnak kell megtalálnia – emlékeztetett Szabó Máté ombudsman egy panaszbeadvány vizsgálati jelentésében.
2013. szeptember. 18.

A fogyatékossággal élő sportolók elismeréséről és az olimpiai járadék szabályairól

A biztos egy panaszbeadvány vizsgálata kapcsán állapította meg, hogy a Speciális Olimpián szerzett helyezés feltétlen állami elismerésre méltó eredmény, a jogalkotó ugyanakkor mérlegelheti, hogy az elismerést milyen formában, egyszeri jutalommal, életjáradék jellegű kedvezménnyel kívánja-e kifejezni. Az ombudsman szerint indokolt az olimpiai járadék megállapítása szabályainak folyamatos felülvizsgálata, mivel az egyes világversenyek elismertsége, az olimpiai mozgalomhoz való kötődése is változhat.
2013. szeptember. 17.

Az ombudsman egy gyámhivatal vizsgálatáról

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz fűződő, valamint a jogorvoslathoz való alapjoggal összefüggésben okozott visszásságot a gyámhivatal, mert az eljárás formális megindítása nélkül folytatott hatósági eljárást, de jogorvoslattal megtámadható döntést nem hozott.
2013. szeptember. 17.

Számolják a fizetési határidőt a postai értesítéstől - az ombudsman a parkolási pótdíjak kivetéséről

Nem volt mikuláscsomag az autóján, mégis postai értesítést kapott a jegy nélküli parkolásról és a pótdíjról Mi több, így már csak a magasabb összegű – az alapdíj negyvenszeresét kitevő – pótdíj megfizetésére volt lehetősége. Sorra érkeznek a hasonló panaszok Szabó Máté hivatalához az elmúlt években. További probléma forrása, hogy nincs olyan szabály, amely a parkolási panaszok kezelését rendezné. Az ombudsman a miniszter intézkedését kérte.
2013. szeptember. 13.

Egyetértés abban, hogy nem értenek egyet - az ombudsman és a miniszter a felsőoktatási felvételi rendszer szabályozásáról

A felsőoktatási felvételi rendszer szabályozásával kapcsolatos megállapításait és ajánlásait Szabó Máté ombudsman annak ellenére is fenntartja, hogy azokkal a felsőoktatásért felelős államtitkár nem ért egyet. Az alapvető jogok biztosa szerint a rendszerben egyszerre kell érvényesülnie a kiszámíthatóság és a stabilitás jogállami követelményének, az esélyegyenlőségnek és az egyenlő hozzáférésnek, az átláthatóságnak és a döntésekért való felelősségnek. A biztos legnagyobb aggálya az, hogy a jelenlegi döntési szisztéma a jogbiztonság minimumának sem képes eleget tenni.
2013. szeptember. 12.