Gyermekvállalás, örökbefogadás és lakáskölcsön - az ombudsman az állami támogatás egyes részletszabályairól

Az állami támogatásként nyújtható lakáscélú megelőlegezett kölcsön egyes részletszabályainak felülvizsgálatát javasolja az alapvető jogok biztosa egy házaspár panaszbeadványa nyomán. Jelenleg vissza kell fizetni a megelőlegezett kölcsönt akkor is, ha a gyermekvállalás kötelezettségét örökbefogadással teljesítenék, de az eljárás az örökbefogadók önhibáján kívül elhúzódik.
2013. november. 26.

A hideg napokon a szolidaritás segíthet a hajléktalan embereken - az alapvető jogok biztosának figyelemfelhívó közleménye

Az alapvető jogok biztosa szerint az állam és a társadalom morális és jogi kötelessége segítő kezet nyújtani minden kiszolgáltatott, rászoruló embernek, senki nem maradhat fedél és érdemi segítség nélkül a hideg napokon. Székely László arra is felhívja figyelmet, hogy a téli krízisidőszak az egyik állandó próbája annak, hogy valóban működik-e a szolidaritás, oda tudunk-e figyelni azokra az emberekre, akik az utcán vagy lakhatásra alkalmatlan helyen folyamatos veszélyben vannak.
2013. november. 25.

Az ombudsman a hegyközségi törvény módosítását javasolja

Az alapvető jogok biztosa a hegyközségi törvény módosítását javasolja a kis területű szőlőültetvénnyel rendelkező szőlészeti termelők, a borászati termelők és a felvásárlók érdekeinek védelmében.
2013. november. 21.

Az ombudsman közleménye a Gyermekjogok Világnapján - 2013. november 20.

Három magyar gyermekből kettő nem tudja, milyen jogai vannak, és a gyerekek 80 százaléka nem kért még segítséget a jogainak megsértése miatt – állapította meg az Európai Unió legutóbbi kutatása. Az alapvető jogok biztosa a Gyermekjogok Világnapján erre is emlékeztetve hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tisztelete a gyermekjogok ismerésével és elismerésével kezdődik.
2013. november. 20.

Az ombudsman a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok levélben szavazásának kérdéséről

Nem indokolt annak ombudsmani kezdeményezése, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a választási eljárásról szóló törvény azon rendelkezését, amely szerint a magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok nem szavazhatnak levélben - állapította meg Molnár Csaba országgyűlési képviselőnek küldött válaszlevelében az alapvető jogok biztosa.
2013. november. 19.

Az Országgyűlés dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet megválasztotta nemzetiségi ombudsman helyettesnek

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet habilitált egyetemi docenst, a Pécsi Tudományegyetem Jogi karának volt dékánját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetőjét az Országgyűlés megválasztotta a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettesnek.
2013. október. 21.

Az ombudsman Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet jelölte a nemzetiségek védelmét ellátó helyettesének

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet habilitált egyetemi docenst, a Pécsi Tudományegyetem Jogi karának volt dékánját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetőjét jelöli a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének Dr. Székely László alapjogi biztos.
2013. október. 16.

Közérdekű bejelentés - januártól a bejelentő megnevezése nélkül is

Az Országgyűlés elfogadta a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényt, amely 2014. január 1-jétől új feladatkört is meghatároz az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának. Az ombudsman hivatala megkezdte a szükséges személyi és technikai feltételek kialakítását.
2013. október. 16.

Az ombudsman és helyettesének közös jelentése az ózdi vízkorlátozás vizsgálatáról

Sértette az egészséghez és az egészséges ivóvízhez való jogot, illetve származáson alapuló hátrányos megkülönböztetésre vezetett az ózdi önkormányzat rendelkezése, amellyel korlátozta a közkutak használatát – állapította meg az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettes közös vizsgálatának jelentése.
2013. október. 10.

Az ombudsman a fővárosi taxisrendeletről

Nem indokolt annak ombudsmani kezdeményezése, hogy a Kúria vizsgálja felül a fővárosi taxisrendeletet, ugyanis azt a jogszabályi előírások betartásával alkották meg - állapította meg több panaszbeadvány vizsgálatában Székely László. Az alapvető jogok biztosa ugyanakkor emlékeztette a Kormányt, hogy még adós egyes részletes szabályok megalkotásával.
2013. október. 07.

Szeptember 24-ével lezárul Szabó Máté ombudsman hivatali mandátuma

Prof. Dr. Szabó Máté jogász-politológust 2007-ben választotta meg a magyar törvényhozás az állampolgári jogok országgyűlési biztosává. Az ombudsman mandátuma hat évre szól, ez az időszak 2013. szeptember 24-éig tartott. Szabó Máté hivatali ideje alatt, 2012. elején a korábban négy biztossal működő alapjogvédelmi rendszer helyén létrejött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, amelyben az ombudsman mellett a jövő nemzedékek és a nemzetiségek jogainak védelmével megbízott két helyettes dolgozik.
2013. szeptember. 24.

Ombudsmani észrevételek az egészségügyi ágazat béremelésének végrehajtásáról

Alkotmányossági szempontból csak kivételes esetben lehet aggályos, ha a béremelésből egyes szakmák, területek képviselői szakpolitikai okokból kimaradnak. Az alapvető jogok biztosa átfogó vizsgálata során nem tárt fel visszásságot, de jelentésében több javaslatot is megfogalmazott az érdeksérelmek megelőzésére.
2013. szeptember. 24.