Aktuális állásajánlatok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

 

 Az alapvető jogok biztosa - közismert nevén az ombudsman - legfőbb feladata, hogy az alapjogok érvényesülésével kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Helyetteseivel kiemelt figyelemmel kíséri a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését is.

Az alapvető jogok biztosának feladataival kapcsolatos ügyviteli és szakmai előkészítési teendőit ellátó különleges jogállású szerv, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyba

műszaki és üzemeltetési osztályvezetőt

keres.

Új munkatársunk főbb feladatai lesznek:

 • biztosítja a Hivatal vagyonkezelésében/használatában levő vagyonnal történő felelős és rendeltetésszerű gazdálkodás feltételeit a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint
 • szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztályán dolgozók mindennapi munkáját
 • biztosítja a Hivatal épületeinek, berendezéseinek és gépjárműveinek zavartalan üzemeltetésének feltételeit
 • kapcsolatot tart az épület üzemeltetését, karbantartását, őrzés-védelmét ellátó külső partnerekkel, ellenőrzi az általuk elvégzett feladatokat
 • szervezi és irányítja a gépkocsi flottával kapcsolatos üzemeltetési, beszerzési, nyilvántartási feladatokat
 • tervezi az épület és gépjármű üzemeltetési, beruházási és felújítási kiadásokat, ezeket év közben folyamatosan figyelemmel kíséri, egyezteti a rendelkezésre álló előirányzatokkal, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására
 • kapcsolatot tart a munkavédelmi és tűzvédelmi felelőssel, koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat
 • elkészíti és nyomon követi a feladatkörével kapcsolatos szabályzatokat

A munkakör betöltéséhez tartozó elvárások:

 • műszaki tudományok terén (elsősorban gépészmérnöki, villamosmérnöki, műszaki menedzseri) felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • legalább 3 éves szakmai és 1 éves vezetői tapasztalat
 • létesítmény-üzemeltetésben szerzett tapasztalat
 • önálló munkavégzésre való képesség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • kiváló kommunikációs és együttműködési készség
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat;
 • energetikai területen szerzett iskolai végzettség vagy szakképzettség

Jelentkezés módja:

Pályázatát fényképes szakmai önéletrajzával és bérigényének megjelölésével az allas@ajbh.hu címre kérjük megküldeni. Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a megpályázott pozíció megnevezését.

Egyéb információ:

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázat elnyerése esetén az álláshely betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése és esetlegesen összeférhetetlenséget eredményező körülmény megszüntetése.

Tájékoztatjuk, hogy pályázatra történő jelentkezésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete - GDPR - az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében - személyes adatait, valamint a beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezeljék. A pályázati anyag adatkezelése a közszolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig történik.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------