Jelentések, Indítványok, Állásfoglalások

Jelentés az illetményre kiadott végrehajtói letiltás foganatosítását sérelmező panasszal összefüggésben 816_2023.pdf 2023.03.09 09:16
Jelentés az ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettség keretében kitett személyek egészségvédelmének szabályozásával összefüggésben_200_2023.pdf 2023.08.09 12:44
Jelentés az Ipolypart Integrált Szociális Intézményben ellátott fogyatékossággal élő személyek alapvető jogaival összefüggésben 2831_2023.pdf 2023.12.29 11:56
Jelentés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletének önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeivel összefüggésben 283_2023.pdf 2023.06.14 10:27
Jelentés az Országos Rendőr-főkapitányság jogharmonizációs javaslatot tartalmazó közérdekű bejelentés intézésével összefüggésben 1499_2023.pdf 2023.12.05 18:11
Jelentés az óvodai diétás közétkeztetés biztosításával összefüggésben 456_2023.pdf 2023.03.03 10:13
Jelentés családtámogatást érintő hatósági eljárás elhúzódásával összefüggésben 1236_2023.pdf 2023.04.11 15:15
Jelentés egészségügyi ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának elhúzódásával összefüggésben 2860_2023.pdf 2023.11.23 10:45
Jelentés egy bentlakásos pszichiátriai intézményben történt ágyi poloska fertőzéssel összefüggésben 3245_2023.pdf 2023.11.23 10:59
Jelentés egy egyéni vállalkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban 4382_2023.pdf 2023.12.13 14:16
Jelentés egy gyermektartásdíj végrehajtására irányuló eljárás elhúzódásával összefüggésben_3429_2023.pdf 2023.09.25 11:25
Jelentés egy idősek otthona működésével összefüggésben 324_2023.pdf 2023.04.26 09:06
Jelentés egy kérelem nem tartalom szerinti értékelését végrehajtási eljárásban sérelmező panasszal összefüggésben 944_2023.pdf 2023.06.14 10:28
Jelentés egy nemzetiségi köznevelési intézmény vezetői megbízásához szükséges nemzetiségi önkormányzati egyetértési jog gyakorlásával összefüggésben 1627_2023.pdf 2023.12.18 07:11
Jelentés egy önálló bírósági végrehajtó inkasszó kibocsátási gyakorlatával összefüggésben 355_2023.pdf 2023.12.01 08:20
Jelentés egy pszichoszociális fogyatékossággal élő személy ellátási körülményeivel kapcsolatban 901_2023.pdf 2023.12.15 09:47
Jelentés egy sajátos nevelési igényű tanuló iskolába utaztatásával kapcsolatban_1853_2023.pdf 2023.08.01 12:28
Jelentés GINOP pályázat jogszerű felhasználása tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 1109_2023.pdf 2023.03.09 09:17
Jelentés gondnokság alatt álló személyek és gondnokaik nyilvántartásával összefüggésben 2823_2023.pdf 2023.12.29 11:49
Jelentés hatóság válaszadásának késedelmével összefüggésben 2545_2023.pdf 2023.11.28 07:58
Események
Hírek