LÁTOGATÁS A SZOLNOKI LIGET OTTHONBAN

A szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthonába és a Nappali Intézménybe látogatott 2020. október 7-én dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, akit Szummer Tibor intézményvezető fogadott. Az ombudsman a helyszíni bejárás során megtekintette az intézmény által a koronavírus-járvány megelőzése érdekében tett intézkedéseket és a gondozottak életkörülményeit.
2020. október. 07.

LÁTOGATÁS A FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SÁRBOGÁRDI LAKÁSOTTHONAIBAN

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat sárbogárdi lakásotthonaiba látogatott dr. Kozma Ákos ombudsman 2020. október 2-án.
2020. október. 02.

A MOHÁCSI KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHONBA LÁTOGATOTT AZ OMBUDSMAN

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat mohácsi Különleges Gyermekotthonába látogatott 2020. október 2-án dr. Kozma Ákos.
2020. október. 02.

A TATAI RENDŐRKAPITÁNYSÁGRA LÁTOGATOTT AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

Dr. Kozma Ákos ombudsman és munkatársai 2020. október 2-án az Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) keretében helyszíni ellenőrzést végeztek a Tatai Rendőrkapitányságon.
2020. október. 02.

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ÜZENETE AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

A koronavírus-járvány második hulláma ismét ráirányítja a társadalom figyelmét az idős emberek helyzetére és alapvető jogaikra. Miközben azonban felismerjük az idős emberek sérülékenységét és az őket fenyegető veszélyeket, nem feledkezhetünk meg a szolidaritásról, továbbá arról sem, hogy eme korosztály képviselői nem csupán a mostani rendkívüli körülmények között, de mindenkor különleges figyelmet igényelnek – emlékeztet az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. október. 01.

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBE LÁTOGATOTT AZ OMBUDSMAN

Dr. Kozma Ákos 2020. szeptember 30-án a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett hivatalos látogatást. Az intézetben Schmehl János bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese és Gyenge-Bíró István bv. ezredes, intézetparancsnok vezette körbe az ombudsmant.
2020. szeptember. 30.