Vissza

Lami István emlékülés és kiállítás

Kezdete:
2018.11.28. 9:30
Végződik:
2018.11.28. 16:00

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a Lami István Emlékülés alkalmából

 

Mint a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettes, fontosnak tartom, hogy a hazánkban élő államalkotó nemzetiségeink kiemelkedő szülötteiről időről időre megemlékezzünk. Az Országos Szlovák Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével és a szlovák nemzetiségi szószólóval együtt szervezett Lami István emlékülésnek 2018. november 28-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont.

 

A rendezvény célja az volt, hogy közösen idézzük fel a magyarországi szlovák közösség kiemelkedő alakját, Lami István néprajzkutatót, művelődésszervezőt, valamint pályatársak, tanítványok és hozzátartozói segítségével felelevenítsük munkásságának legmeghatározóbb állomásait és eredményeit.

Az 1925-ben született Lami István 1946-tól a magyar néptáncmozgalom jeles alakja volt. A Népművelési Intézet munkatársaként a népi együttesek irányító szakembere, országos néptánc-fesztiválok szervezője. Az 1960-as években kezdte lejegyezni szülőfaluja, Püspökhatvan szlovák népdalait és szokásait, majd a következő évtizedekben gyűjtéseit kiterjesztette az ország többi területére is, ezzel megalapozva a nyelvszigetek kultúrájának összehasonlító vizsgálatát. Számtalan könyv, tanulmány és tudományos jegyzet kötődik a nevéhez. A magyarországi szlovákok táncainak elhivatott kutatójaként és gyűjtőjeként, illetve kultúraszervezőként mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a táncok mindenkihez – szlovákokhoz és magyarokhoz – a lehető legszélesebb körben eljussanak.

Lami István tudományos tevékenysége, néprajzi kutatásai, gyűjtései és értekezései, néptánc-oktatói és koreográfusi munkássága mind olyan, a szűkebb és a tágabb közösségéért, szülőföldjéért és hazájáért vállalt áldozatos és elkötelezett munka volt, melynek során a térségben évszázadok óta együtt élő szlovákok és magyarok párbeszédét, a kultúrák közötti kommunikációt szorgalmazta és saját tevékenységével ezt meg is valósította.

Lami István szellemi és kulturális örökségének méltó őrzője és ápolója a hazai szlovák közösség, amelynek tagjai magas szinten tudnak élni a jogszabályok és a finanszírozási környezet adta lehetőségekkel. A kulturális autonómiát teljes mértékben megélő, pozitív és öntudatos nemzetiségi életet élnek, olyan közösségi tereket és infrastrukturális környezetet hozva létre, amelyekhez hasonlóra az országban kevés példa akad.

Az emlékülésen Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Paulik Antal szlovák parlamenti szószóló köszöntője után kollégái, pályatársai, tanítványai és családtagjai idézték fel a felejthetetlen néprajztudós, táncos, pedagógus és művelődésszervező emlékét. A rendezvényt az „Örökségünk üvegképeken” című képzőművészeti kiállítás megnyitása és a Püspökhatvani Népi Együttes műsora színesítette.

 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes

 


 

 

 

 

 

Típus:
slider esemény 2018