Vissza

Nemzetközi konferencia a fenntartható jővőért

Kezdete:
2014.04.23.
Végződik:
2014.04.25.

A Fenntartható Jövő Modell-intézményei:

Budapest, 2014. április 24-26.

A konferencia eseményeit élőben követheted Nick Aveling blogján, az FDSD honlapján!

Az ENSZ Főtitkára a „Nemzedékek közötti szolidaritás és a jövő nemzedékek szükségletei” című jelentésében megnevezett olyan a nemzeti intézményeket és testületeket, melyek úttörő szerepet játszanak a fenntartható fejlődés és a nemzedékek közötti szolidaritás nemzeti keretek között történő megvalósításában.

A jövő nemzedékek jelentésben körvonalazott szükségleteinek előmozdításában viselt különleges felelősségtől hajtva a magyar ombudsmani hivatal hozzá kíván járulni a jelentésben említett nemzetek közötti szorosabb együttműködéshez a fenntartható fejlődés és a generációk közötti szolidaritás nemzeti keretek között történő megvalósítása során kialakult jó gyakorlatok cseréje révén. Első lépésként a magyar ombudsman hivatala egy nemzetközi konferenciát szervez a nemzedékek közötti szolidaritás elősegítésével megbízott nemzeti intézmények egyedi jellemzőinek bemutatására, illetve a munkájuk alapját képező jogi elvek és folyamatok ismertetése érdekében. Reményeink szerint a konferencia arra is rávilágít majd, hogy e nemzeti testületek miképpen tudnak hozzájárulni az ENSZ jövő generációk érdekeinek védelme terén tett erőfeszítéseihez.

A konferencia a jövő generációk érdekeinek védelme és előmozdítása során végzett tevékenység jogi aspektusaira fog fókuszálni a generációk közötti jog alapelveire építve. A kiválasztott modellintézmények prezentációit követően műhelyvitára kerül sor, az intézmények munkáját mind gyakorlati, mind pedig elméleti szempontból megalapozó, különböző alkotmány‑ és környezetvédelmi jogi kérdésekre koncentrálva. A konferencián az alkotmány‑ és környezetvédelmi jog, a fenntartható fejlődés és a nemzedékek közötti méltányosság nemzetközileg elismert tudósai gyűlnek össze, hogy meghatározzák a jövő generációk érdekei védelmének nemzeti és nemzetközi szintű megvalósításának lehetséges jogi kereteit. Az egyes panelek bátorítják az eltérő szakmai háttérrel rendelkező résztvevők közötti eszmecserét, lehetőséget kínálva az elmélet és a gyakorlati ismeretek összekapcsolására és kölcsönös megtermékenyítésére.

A konferencia tanulságainak összegzéseként születő, a generációk közötti szolidaritás nemzetközi szakirodalmában hiánypótló kötete a Cambridge University Press gondozásában jelenik meg várhatóan. Reméljük, hogy a konferencia eredményeképpen létrejön a modell-intézetek hálózata, amely platformot kínál a jövőbeni együttműködésükhöz. Ennek érdekében egy közös internetes portált fejlesztünk, amelynek célja a kölcsönös együttműködés erősítése, a legfrissebb publikációk egymás közötti terjesztése, továbbá a többi nemzeti és nemzetközi szinten aktív szereplő bátorítása arra, hogy a saját adottságainak leginkább megfelelő módon vállalják fel a jövő nemzedékek érdekvédőjének szerepét.

 

 

1.nap (április 24., csütörtök)

Regisztráció és állófogadás

13:30 – 14:30

 

Köszöntő

Székely László - Az Alapvető Jogok Biztosa, Magyarország (5 perc)

 

Nyitóbeszéd
14:35 – 14:50

Kövér László – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke

Paczolay Péter - az Alkotmánybíróság elnöke, Magyarország

Kőrösi Csaba - Az ENSZ Nyilvános Munkacsoportjának társelnöke, Magyarország ENSZ nagykövete

Frank Sprengler – A Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviselője

 

Vitaindító előadások

15:20– 16:00
C. G. Weeramantry bíró – a Nemzetközi Bíróság korábbi alelnöke (20 perc)

Edith Brown Weiss – a Georgetown Law University Francis Cabell Brown nemzetközi jog professzora (20 perc)

 

Kávészünet

 

Az intézmények bemutatása: elmélet és gyakorlat

16:00 – 18:40 (Kávészünet: 17:00 – 17:15)

 

Végrehajtás a gyakorlatban

  • Paula Tiihonen főtanácsadó - Bizottság a Jövőért; Finnország
  • Valerie Wilms - Parlamenti Fenntarthatósági Tanácsadó Testület a Fenntartható Fejlődésért; Németország
  • Jim McKenzie - igazgató, Fenntartható Fejlesztési Stratégiák, Vizsgálatok és Tanulmányok, Kanadai Számvevőszék Hivatal
  • Peter Davies biztos – Fenntartható Jövő Walesi Biztosa; Wales
  • Morgan Williams korábbi biztos – Környezetért felelős Országgyűlési Biztos; Új-Zéland (írott üzenet)
  • Shlomo Shoham korábbi biztos – Jövő Nemzedékek Biztosa; Izrael
  • Knut Haanes ombudsman – Norvég Gyermekjogi Ombudsman-helyettes;
  • Szabó Marcel biztoshelyettes – A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelméért felelős Biztoshelyettes; Magyarország

 

Globális Fenntarthatósági Politika és Jog: az együttműködés szükségessége a jövő generációk érdekében

              Catherine Pearce – Világ Jövője Tanács - főosztályvezető
 

Vacsora a Parlament épületében

18:50 – 20:50

 

2.nap (április 25., péntek)

 

1.panel: Mit kellene védenünk?

9:30 – 10:45

Elnök: Shlomo Shoham – korábbi Jövő Nemzedékekért Felelős Biztos; Izrael

Előadók (egyenként 15 perc)

Halina Ward, Szövetség a Jövő Nemzedékekért; tudományos vendégmunkatárs, Politikai Tanulmányok Intézet, University of Westminster

   A Jövő Generációk mint ellensúly

Marisa Quaresma dos Reis, A Tudományért és Technológiáért felelős Portugál Nemzeti Alap kutatója; a Nemzedékek közötti Igazságosság Folyóirat szerkesztője

   Egyéni vs. kollektív jogok. A jövő egyéneinek és a jövő generációinak védelme közti                  

   különbségek

John Lotherington, A Demokrácia és Fenntartható Fejlődés Alapítvány elnöke

  Elképzelt közösségek

Vita (30 perc)

 

Kávészünet

10:45 – 11:00

 

2.panel: Emberi jogok a környezetért és a jövő generációkért

11:00 -12:15

Elnök: Knut Haanes, Gyermekjogi Ombudsman-helyettes; Norvégia

Előadók: (egyenként 15 perc)

Dinah Shelton, Manatt/Ahn nemzetközi jog professzor, George Washington University Law School

 A környezetvédelem emberi jogi megközelítésének potenciális (korlátozott) lehetőségei

Simon Caney, társigazgató, Oxford Martin Program a Jövő Nemzedékek Emberi Jogaiért

A jövő generációk emberi jogai védelmének intézményes mechanizmusai

Axel Gosseries, egyetemi tanár, Leuveni Egyetem

Felhasználható-e az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni törvény a születési kohorszok közötti esélyegyenlőség előmozdítására?

Vita (30 perc)

 

Ebédszünet

12:15 -13:30

Tárlatvezetés a Parlament épületében

13:30 – 14:15

Sajtókonferencia

13:30 – 14:15

 

3.panel: A fenntarthatósági rendelkezések tudományos alapja

Elnök: Valerie Wilms - Parlamenti Fenntarthatósági Tanácsadó Testület a Fenntartható Fejlődésért, Németország

Előadók: (egyenként 15 perc)

Günther Bachmann, főtitkár, Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Németország

   Transzformatív tudás és megoldások a fenntarthatósági kormányzás részeként
Zlinszky János, főtanácsadó, Magyarország Állandó ENSZ Képviselete; a Közép- és Kelet-Európáért felelős Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) ügyvezető igazgatójának főtanácsadója, docens – Pázmány Péter Katolikus Egyetem

   A tudománypolitikai hiányosságok felszámolására irányuló törekvések: némi tanulság

Wybe Douma, tudományos főmunkatárs, Asser Intézet – Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Központ

   Az elővigyázatosság elvének működőképessé tétele: a folyamatosan növekvő nyugdíjrendszerek az alkotmányos demokráciákban

Vita (30 perc)

 

4.panel: Alkotmányos demokráciák: alapelvek és kihívások

15:45 – 17:30

Elnök: Szabó Marcel – A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelméért felelős Biztoshelyettes; Magyarország

Előadók: (egyenként 15 perc)

Konrad Lachmayer, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet kutató elnöke
Vissza a Jövőbe: Az alkotmányjog átmeneti jellege

Maja Göpel, igazgató, Wuppertal Intézet az Éghajlatért, Környezetért és Energiáért
Jogok életre hívása: az alkotmányos követelmények átalakításának szükségessége

Joerg Chet Tremmel, egyetemi docens, Tübingeni Egyetem, Németország
Kiterjesztett hatalommegosztási modell, mint a jövő generációk képviseletének elméleti alapja – a politikai gondolat alapjainak története

Jakab András, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet igazgatója
 A fenntarthatóság mint alkotmányos alapelv: a folyamatosan növekvő nyugdíjrendszerek az alkotmányos demokráciákban

 Vita (30 perc)

 

5.panel: Követelések és petíciók: az egyének szerepe a jövő generációk védelméért

17: 30 – 18: 45

Elnök: Paula Tiihonen – Bizottság a Jövőért; Finnország

Előadók: (egyenként 15 perc)

Ludwig Krämer, igazgató – ClientEarth's Európai Unió Aarhus Központ, egyetemi tanár – Brémai Egyetem
   Fenntartható környezeti fejlődés és az egyén

Fülöp Sándor, korábbi Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, Magyarország
   Kapacitásfejlesztés: a döntéshozatali eljárások körének lezárása a nyilvános petíciókkal

Renato Machado, Brazília szövetségi ügyésze
   A környezet jövő generációk számára történő megóvására vonatkozó követelések és panaszok

Vita (30 perc)

 

Vacsora
19:30 – 21:30

(egy norvég (Siv Maren Sandnæs) és egy holland (Jan van de Venis), jövő generációkat képviselő ombudsmani intézmény felállításáért küzdő civil kezdeményezés bemutatkozása)

 

3. nap (április 26., szombat)

 

6.panel: A nyilvánosság részvétele. a közösségek szerepe a jövő generációk védelmében

9:30 – 11:00

Elnök: Peter Davies - biztos – Fenntartható Jövő Walesi Biztosa; Wales

Előadók: (egyenként 15 perc)

Jonas Ebbesson, Az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottságának elnöke, a Stockholmi Környezetvédelmi Jogi és Politikai Központ igazgatója, a Stockholmi Egyetem környezetvédelmi jog professzora
   Aggályok a jövő generációkra nézve az Aarhusi Egyezményben

Robert Unteregger, A Svájci Jövő Tanács Alapítvány társalapítója  
   Jövőnk alakítása: Az osztályteremtől az ENSZ magas szintű politikai fórumáig a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban

Gyula Bándi, Jean Monnet professzor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyarország
   A nyilvánosság részvételének okai és eszközei

Julia Pitts, felső vezető, Fenntarthatóság és Környezet Biztosának Hivatala, Ausztrália

   A gyermekek mint a jövő generációk tagjai

Vita (30 perc)

 

Kávészünet
11:00 – 11:15

 

7.panel: A nemzeti fenntartható fejlődés intézmények és a nemzetközi jog

11:15 – 12:30

Elnök: Kovács Péter – A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője, Budapest, Magyarország

Előadók: (egyenként 15 perc)

Markus Gehring, igazgatóhelyettes, Európai Jogi Tanulmányok Központ (CELS), Cambridge University
   Fenntartható fejlődés és szolidaritás – jogállás az EU és nemzetközi jogban

Jorge E. Vinuales, Harold Samuel professzor, Jog és Környezetvédelmi Politika, University of Cambridge
   Generációk közötti méltányosság: néhány konkrét jogi kifejezés

Christina Binder, egyetemi docens, nemzetközi jog, Európai, Nemzetközi és Összehasonlító Jogi Tanszék, Bécsi Egyetem
   A fenntartható fejlődés nemzeti intézményeinek európai emberi jogi szempontjai

Vita (30 perc)

 

Ebéd
12:30 – 13:30

 

8.panel: A fenntartható fejlődés joga és közgazdaságtana

13:30 – 14:45

Elnök: Jim McKenzie – igazgató, Fenntartható Fejlesztési Stratégiák, Vizsgálatok és Tanulmányok, Kanadai Számvevőszék Hivatal

Előadók: (egyenként 15 perc)

Bartus Gábor, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács főtitkára, Magyarország; egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
   A nemfenntarthatóság mint közgazdasági probléma

Marie-Claire Cordonier Segger, jogi főtanácsadó, Fenntartható Fejlődés – Nemzetközi Fejlődés Jog Szervezet (IDLO); a Nemzetközi Jogi Lauterpacht Intézet munkatársa, Cambridge University
   Jogi újítások és lehetőségek a globális zöld gazdaságért

Yulia Levashova, kutató, Nyenrode Business University Fenntarthatósági Központ, Hollandia
   Az egyenlő bánásmód hatása a fogadó államok szabályozására

Vita (30 perc)


Záró megjegyzések

14:45 – 15:00

Szabó Marcel

 
Típus:
esemény 2014