Vissza

„Az interszexuális gyermekek helyzete – problémafelvetés” műhelybeszélgetés

Kezdete:
2015.05.20. 9:00
Végződik:
2015.05.20. 14:00

„Az interszexuális gyermekek helyzete – problémafelvetés”

Műhelybeszélgetés 2015. május 20.

Az alapvető jogok biztosának törvényi kötelezettsége, hogy különös figyelmet fordítson a gyermekek, valamint más kiszolgáltatott sérülékeny csoportok jogainak a védelmére. Az ombudsmani hivatal civil partnerszervezete, a Háttér Társaság hívta fel a figyelmet az interszexuális gyermekeket érintő összetett problémakörre, és közreműködésükkel került sor egy olyan rendezvény programjának kialakítására, amely hiánypótló jelleggel törekedett a kérdéskör alapvető elemeinek feltárására és bemutatására.

Az interszexualitás nem egyetlen körülírható kategória, hanem a nemi jegyek variációinak sokfélesége – az érintett személy testi (kromoszomális, hormonális vagy anatómiai) jegyei sem a férfi, sem a női testnek nem feleltethetőek teljes mértékben meg. Az interszexuális embereket az egészségügyi kondíciók, az nemi identitás és a szexuális irányultság sokfélesége jellemzi. Sok esetben az interszexualitás már a születést követően, sőt azt megelőzően is nyilvánvaló, azonban sok esetben csak később derül rá fény.

Az interszexuális gyermekek helyzete számos emberi joggal közvetlen összefüggésben áll, így az emberi méltóság és az önrendelkezés alapjogával, a magánszféra védelmével, a kínzó, embertelen, megalázó bánásmód tilalmával, az egészséghez való joggal és az egészségügyi állapoton, nemi hovatartozáson, a nemi identitáson és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmával, valamint a gyermeki jogokkal is.  A kérdéskör alapjogi vetülete, dilemmái mindazonáltal csak az elmúlt években kerültek az emberi jogi gondolkodás látókörébe. A rendezvény aktualitását adta, hogy az elmúlt hónapokban mind az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, mind pedig az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa jelentésben összegezte a témakör emberi jogi vonatkozásait, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a nemzeti emberi jogi intézmények aktív figyelmet fordítsanak az interszexuális emberek, körükben különösen a gyermekek jogaira.

A szakmai közönség számára szervezett rendezvényen számos szakterület szakemberei kifejtették véleményüket: a beszélgetés aktív részesei voltak a gyermekjogi szakértők és jogvédő szervezetek képviselői mellett szociológus és gyermekorvos szakemberek, valamint hozzászóltak pszichiáterek és pszichológusok is.  Meghívott vendégként, az EU Grundtvig programjának, illetve a Tempus Közalapítványnak a támogatásával részt vett a rendezvény Miriam van der Have holland interszexuális aktivista is. A műhelybeszélgetés kifejezett célja volt, hogy az alapvető jogok biztosa a szakmai párbeszéd számára fórumot teremtsen, és összekapcsoljon egymással a problémakörrel különféle szempontok szerint foglalkozó szakembereket.

A rendezvény programjáról alább tájékozódhat.

PROGRAM

Az interszexuális gyermekek helyzete – problémafelvetés

Tematikus műhelybeszélgetés

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

2015. május 20. (szerda) 9.00-14.00

 

„Az alapvető jogok biztosa elősegíti az emberi jogok érvényesülését és védelmét, ennek során társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végez és együttműködik azon szervezetekkel és nemzeti intézményekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása.” (Ombudsmantörvény)

 

8.30                   Regisztráció

Moderátor:      Szajbély Katalin

9.00                   Székely László (az alapvető jogok biztosa)

                           Köszöntő

9.10                   Kerekasztal-beszélgetés – Hozzászólások: Az interszexuális gyermekek helyzete, tények és adatok, nemzetközi és

                           magyar tapasztalatok, jogi válaszok és jó gyakorlatok

                           - Lápossy Attila (AJBH Esélyegyenlőségi és gyermekjogi főosztály, főosztályvezető-helyettes)

                           - Dombos Tamás (Háttér Társaság) - Miriam van der Have (The Netherlands Network Intersex/DSD Foundation, elnök) 

                           - Orbán Krisztina Kolos (Transvanilla Transznemű Egyesület)

                           - Zeller Judit (AJBH OPCAT Főosztály, Pécsi Tudományegyetem ÁJK egyetemi adjunktus)

                           - Lux Ágnes (gyermekjogi igazgató, UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány)

10.45                 Kérdések és vita

11.00                 Kávészünet

11.20                 Kerekasztal-beszélgetés – Hozzászólások: Bioetikai dilemmák, orvostudományi és pszichológiai válaszok

                           - Takács Judit (MTA TK Szociológiai Intézet)

                           - Scheiber Dóra (gyermekgyógyász, szakértő, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet)

                           - Simon Lajos (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

                           - Erős Erika (neurológus, pszichiáter, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Fellow of the European Board of Sexual

                             Medicine)

                           - Költő András (egészségfejlesztő szakpszichológus, tanársegéd, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Affektív

                             Pszichológia Tanszék)

12.35                 Kérdések és vita

13.10                 Székely László (az alapvető jogok biztosa)

                            Zárszó

13.20                 Büféebéd

 

Típus:
esemény 2015