Vissza

Justitia Regnorum Fundamentum díjátadó az ombudsman hivatalában

Kezdete:
2016.06.24. 11:00
Végződik:
2016.06.24. 13:30

Díjátadó ünnepség az ombudsman hivatalában

A Justitia Regnorum Fundamentum  (Az igazság a birodalmak alapja) néven 2007-ben alapított díjakat minden évben az ombudsmani hivatal létrehozásának évfordulóján adják át az emberi és állampolgári jogok védelmében kifejtett helytállás, szakmai tevékenység elismeréseként. A díj odaítéléséről az alapvető jogok biztosa dönt, részben a jövő nemzedékek és a nemzetiségek érdekeit képviselő helyettesei ajánlására.

A 2016. évi három hagyományos díjat Székely László ombudsman Snétberger Ferenc gitárművésznek, Bindorffer Gyöngyi szociológus-kulturális antropológusnak és Dr. Marie-Claire Cordonier Seggernek ítélte oda. Most először kapott elismerést, Justitia Regnorum Fundamentum Junior díjat egy fiatal, Jona David Cordonier Gehring, egy tízéves cambridge-i fiú.

Az ombudsman Snétberger Ferencet kiemelkedő munkássága és szakmai tevékenysége mellett azért ismerte el a díjjal, ahogyan a gitárművész évtizedek óta segíti a rászoruló, hátrányos helyzetű – különösen a roma származású – zenei tehetségek helyzetének javítását, felkarolását a tehetségkutatás, a zenei képzés és a mentorálás eszközeivel, továbbá aktív és sikeres kultúrdiplomáciai szerepéért, amelynek fő célja a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelem. Mindennek méltatása mellett az ombudsman azt is példamutatónak tartja, ahogyan a művész többedmagával elindította a Snétberger Zenei Tehetség Központot, amelynek célja, hogy egy hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert iskola legyen, amelyben a fiatal, hátrányos helyzetű roma zenei tehetségek világszínvonalú képzést és mentorálást kapnak. Az iskola azóta is minden évben 60–65 hátrányos helyzetű, tehetséges fiatal számára biztosít 12 héten át tartó zenei képzést és tehetséggondozást.

Bindorffer Györgyi szociológus, kulturális antropológus egész eddigi munkásságát a magyarországi nemzetiségek identitása kutatásának szentelte. Szociális érzékenysége a kezdetektől fogva sodorta az elesettek, rászorulók, kisebbségben élők sorsának javítása felé. Ezt az adottságát kitűnően egészítette ki mindaz a tudományos kutatómunka, amelyet kiváló szociológusok nyomdokaiba lépve folytatott. Akkoriban kötelezte el magát a kulturális antropológiával, amikor a tudományág Magyarországon még gyerekcipőben járt. 2000-ben került tudományos főmunkatársként a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetébe, ahol elsősorban a magyarországi svábság identitásának, nyelvhasználatának, asszimilációs folyamatainak kutatója lett. 2009 óta egészen mostani nyugdíjba vonulásáig Bindorffer Györgyi az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában és jogelődjében dolgozott, ahol tudományos szakértői munkájával, a stratégiai tervezésben vállalt szerepével, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal való szoros együttműködéssel nagymértékben segítette a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős biztos, majd biztoshelyettesek munkáját.

Az Alapvető Jogok Biztosa az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézménye is. Ezt a nemzetközi dimenziót a biztos a Justitia Regnorum Fundamentum díj kitüntetettjének személyében is megjelenítette. A jövő nemzedékek biztoshelyettesének, Szabó Marcelnek a javaslatára Székely László az idei egyik Justitia Regnorum Fundamentum díjat Dr. Marie-Claire Cordonier Seggernek ítélte oda. A magyar ombudsman hivatalával is együttműködő professzorasszony a jövő nemzedékek érdekképviselete, illetve a környezetvédelem: a klímaváltozás, a biodiverzitás, a természeti erőforrások és a fenntartható fejlődés területén elért kimagasló, két évtizedes nemzetközi teljesítményéért kapta a díjat. Dr. Marie-Claire Cordonier Segger a legfontosabb globális szervezetek munkatársaként és tanácsadójaként szolgálja a környezeti és a szociális igazságosság ügyét, több rangos egyetem katedráján és tudományos kiadványok tucatjainak közreműködőjeként munkálkodik a jogtudomány fejlesztésén és vesz részt az ifjú jogásznemzedék környezeti érzékenységű nevelésében.

A Justitia Regnorum Fundamentum díj történetében most először egy fiatal, Jona David Cordonier Gehring is elismerést kapott – a díj junior fokozatával. Az idén tíz esztendős cambridge-i fiú már hatéves korában, a gyermek delegáció tagjaként részt vett a 2012-es Rio de Janeiró-i ENSZ fenntartható fejlődés világkonferencián. Jona már ezt megelőzően gyermekeknek szóló video-blogot indított a fenntartható fejlődés fontosságáról. „A faültetéstől új öko-tudományos megoldások kidolgozásáig oly sok mindent tehetünk. A túlélésünk, a jövő nemzedékek sorsa forog kockán. Most kell cselekednünk! – állítja a többi között Jona. 7 évesen ökológiai mesekönyveket kezdett írni, e sajátos gyermeki kifejezésmóddal irányítva reménybeli olvasói figyelmét arra, hogy minden gyermeknek, éljen a világ bármely részén, joga van egészséges környezetben felnövekedni. Tízéves korára már három a témát feldolgozó mesekönyve jelent meg, most dolgozik a negyediken. A cambridge-i King’s College Öko-Társaságának alapítója, számos nemzetközi iskolai esszéíró verseny nyertese, az ENSZ Környezetvédelmi Programja által rendezett Milliárd Fa Ültetés Programjának egyik gyermek vezetője és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak gyermek nagykövete. Jona példája is jelzi, hogy a tehetség, ha bátorítják, ha szabad pályát engednek neki, meglepően hamar és meghökkentő gazdagságban bontakozhat ki.

A díjazottak teljes méltatása a http://www.ajbh.hu/justitia-regnorum-fundamentum oldalon olvasható.

 

Típus:
esemény 2016