Vissza

Oktatási Esélyegyenlőség – Magyarország 2015

Kezdete:
2015.06.09. 9:30
Végződik:
2015.06.09. 16:30

Meghívó

 

Tisztelettel meghívom Önt és munkatársait

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által szervezett,

 

Oktatási esélyegyenlőség – Magyarország 2015

című konferenciára.

        

Időpont: 2015. június 9-10. (kedd-szerda)

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

   (1051 Budapest V. Nádor u. 22.)

 

A konferencia célja, hogy széleskörű szakmai párbeszéd keretében hozzájáruljon a magyar társadalom jövőjét alapvetően meghatározó oktatási esélyegyenlőségi kérdések elemzéséhez és a problémákról való közös gondolkozáshoz. A rendezvény két napja folyamán az esélyegyenlőség és az oktatás gyakorlatát tudományos eszközökkel feltáró és bemutató referátumok hangzanak el. Előadóink oktatással foglalkozó szakemberek, pedagógusok, tudományos kutatók – az oktatási esélyegyenlőség mai kérdéskörének avatott ismerői.

A rendezvény mindenki számára nyitott és díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékát – külön megjelölve, hogy az a konferencia mindkét vagy csak az egyik napjára vonatkozik-e – 2015. június 5-ig jelezze a nemzetiseg.info@ajbh.hu e-mail címen.

 

 

Szalayné Sándor Erzsébet

a Magyarországon élő nemzetiségek

jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

 

Programja

 

2015. június 9. (kedd)

 

9.00                    Regisztráció

 

9.30 – 13.10     Esélyegyenlőség és hátrányos helyzet

 

9.30                   Székely László és Szalayné Sándor Erzsébet

                           az alapvető jogok biztosa; a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

                           Köszöntők

 

9.40                   Langerné Victor Katalin

                           társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

             Oktatási esélyegyenlőség a nemzeti felzárkózási stratégiában

 

10.00                Szüdi János

                           szakértő, Pedagógusok Szakszervezete

                           Esély és közoktatás Az esélyteremtés igénye és lehetősége

 

10.20                 Berényi Eszter

            szociológus, kutató, MTA Szociológiai Intézet

            Az iskolaválasztás szabadsága és az esélyegyenlőség

 

10.40                 Zolnay János

                           szociológus, kutató

                           Tanulói migráció egy nagyvárosban

 

11.00                 Ostorics László

                            szakértő, Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály

                            Mit mutat a mutató? A PISA- és a kompetenciamérések tanulságai

 

11.20 – 11.40   Kávészünet

 

11.40                   Szőke Krisztina

                             szociológus, oktató, EKF Nemzetközi Kapcsolatfejlesztési Iroda

                             A lemorzsolódás problematikája nemzetközi kitekintéssel

 

12.00                  Csepregi Eszter

                             szakértő, Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály

                             Hátrányos helyzetű települések magántanulói

 

12.20                   Papp Z. Attila

                             tudományos főmunkatárs, MTA TK KI

                             Iskolai eredményesség és a roma tanulói arány összefüggésrendszere

 

12.40                   Felkért hozzászóló: Simon Tibor főosztályvezető (KLIK), Rövid Márton politológus, egyéb hozzászólások, kérdések

                       

13.10 – 14.00    Ebédszünet (szendvicsebéd)

 

14.00 – 16.30    Pedagógusok, iskolák, szülők

 

14.00                   Orsós Anna

                              tanszékvezető, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

                              A cigány nemzetiségi oktatás esélyegyenlőségi vonatkozásai

 

14.20                    Fejes József Balázs

                              egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

                              Deszegregációval kapcsolatos ismeretek és vélemények pedagógusaink körében

 

14.40                    K. Nagy Emese

                              igazgató, Hejőkeresztúri Iskola

                              A pedagógusok szakmai felelőssége az esélyegyenlőség biztosításában

 

15.00                    Nahalka István

                              a neveléstudomány kandidátusa, oktatáskutató, ELTE Neveléstudományi Intézet

                              Tanulói sikeresség és szelektív/szegregatív iskola; tanulói sikeresség és komprehenzív/inkluzív iskola

 

15.20                    Fehérvári Anikó és Széll Krisztián

                              kutató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

                              A hátrányos helyzetű tanulók oktatása

 

15.40                    L. Ritók Nóra

                              igazgató, Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola

                              Az integráció gátjai a terepi tapasztalatok tükrében

 

16.00                    Felkért hozzászóló: Kállai Gabriella (kutató, OFI); egyéb hozzászólások, kérdések

 

 

2015. JÚNIUS 10. (szerda)

 

9.00                     Regisztráció

 

9.30 – 12.00      Szegregáció, antiszegregáció, deszegregáció

 

9.30                     Szalayné Sándor Erzsébet

                             a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, egyetemi tanár

                             Megnyitó

 

9.40                     Kertesi Gábor

                             kutató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

                             A roma fiatalok esélyei és az iskolarendszer egyenlőtlensége

 

10.00                   Daróczi Gábor 

                             igazgató, Romaversitas Alapítvány

                             Hol állunk, merre tartunk? Néhány pontban az oktatási esélyegyenlőséget és a szegregációt érintő kormányzati lépésekről

 

10.20                   Szűcs Norbert

                             adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Felnőttképzési Intézet

                             Deszegregációs programok sokiskolás településeken – lehetőségek és feladatok

 

10.40                   Berki Judit

                             szociálpolitikus, Bátonyterenyei Tanodahálózat

                             Együttműködés lehetőségei a deszegregációs programokban

 

11.00                   Kávészünet

 

11.20                   Fórika László

                             főosztályvezető, AJBH, Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága

                             Oktatási szegregációs esetek az ombudsmani gyakorlatban

 

11.40                   Gregor Katalin

                             főosztályvezető, Egyenlő Bánásmód Hatóság

                             Oktatási szegregációs esetek az EBH gyakorlatában

 

12.00                  Gellér Judit és Szendrey Orsolya

                             jogi referens, Európai Roma Jogok Központ

                             Nemzetközi és hazai szegregációs perek

 

12.20                  Felkért hozzászóló: Havas Gábor szociológus,

                            Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató (SOTE, PTE, SZTE GFHF),

                            Törcsi Péter igazgató (Alapjogokért Központ), egyéb hozzászólások, kérdések

 

12.50                  Szalayné Sándor Erzsébet

                            a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

                            A konferencia lezárása

 

13-13.50            Ebédszünet (szendvicsebéd)

 

Típus:
esemény 2015