Vissza

Szakmai műhelybeszélgetés a kulturális örökségvédelemről

Kezdete:
2018.10.15. 9:30
Végződik:
2018.10.15. 12:30

Szakmai műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában a kulturális örökségvédelemről

 

A jövő nemzedékek szószólója, Bándi Gyula, 2018. október 15-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában szakmai kerekasztal-beszélgetést szervezett a kulturális örökségvédelem kérdéseivel kapcsolatosan mindazon – szabályozói, civil és szakmai – szervezetek képviselőivel, amelyek aktívan részt vállalnak abban, hogy hazánk kulturális öröksége ne vesszen el a jövő nemzedékei számára. 

A műhelybeszélgetésen felkért hozzászólóként vett részt Füleky Zsolt helyettes államtitkár, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság vezetője, Újlaki Zsuzsanna, a Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály vezetője, szintén a Miniszterelnökségtől, V. Szabó Gábor, a Magyar Régész Szövetség elnöke és Fogas Ottó, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója.

A szószóló köszöntőjében a kulturális örökség védelmének alapjogi kereteiről beszélt. A nemzet közös öröksége megőrzésének alkotmányos kötelezettsége kapcsán, az Alkotmánybíróság határozatait is alapul véve kitért a természeti és a kulturális értékvédelem fogalmi és jogtörténeti alakulására, alapjogi kereteire, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmében betöltött szerepére.  Az Alaptörvény a P) cikk (1) bekezdésében kötelezettségként írja elő, hogy a nemzet közös örökségét meg kell őrizni jövő nemzedékek számára. Ebből általános elvárásként is következik, hogy a jogalkotás során nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedék egyéni és közös szükségleteit is figyelembe kell venni, az egyes döntések várható hatásainak mérlegelésekor pedig ezen a területen is az elővigyázatosság és megelőzés elvének kell érvényesülnie.

A megbeszélésen három kiemelt témakör – a kulturális örökség védelmét szolgáló intézményrendszer, a régészet és a magasházak – kapcsán szó volt a társadalmi egyeztetés és a szemléletformálás kiemelkedő jelentőségéről, és arról, hogy a kiszámítható, stabil jogszabályi és intézményi háttér elengedhetetlen a megalapozott tervezéshez.

Bándi Gyula szószóló a jövőben is teret kíván biztosítani a kulturális örökségvédelem témakörének és a szakmai diskurzusnak, mind a műhelybeszélgetésen résztvevőkkel, mind további érintettek bevonásával, az eredményekhez és a még megvalósítandó célokhoz vezető folyamatok nyomon követése, illetve az érdekeltek hatékony együttgondolkodása érdekében.

 

 

Típus:
esemény 2018