Dr. Lenkovics Barnabás

Jogi tanulmányaimat 1969-1974 között végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szakdolgozatomat "A gazdasági verseny jogi kérdései" címmel írtam és jeles eredménnyel védtem meg. Diplomámat 1974-ben szereztem, "summa cum laude" minősítéssel. Ugyanezen év március 1-től tanítok az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén, 1976-ig gyakornokként, 1982-ig tanársegédként, 1991-ig adjunktusként, 1992-től 2000-ig mint egyetemi docens. Kezdettől fogva vezettem szemináriumokat és tartottam speciális kollégiumokat a polgári jog teljes anyagából. Az utóbbi években új alternatív tantárgyakat vezettem be "Közdolgok joga", "Tulajdonelmélet", illetve "Alanyi és alapjogok" címmel. 1978-tól tartottam előadásokat a levelező tagozaton, 1984-től az esti tagozaton és 1986-tól a nappali tagozaton. 1992-től egy-egy évfolyamon önállóan adtam elő a polgári jog teljes tananyagát.

1991-ben írtam első önálló egyetemi jegyzetemet "Tulajdonjog" címmel, amit 1993-ban - modern európai tankönyvek tapasztalatait felhasználva - "A dologi jog vázlata" cím alatt átdolgoztam és bővítettem. Ez a jegyzet azóta (öt javítás és átdolgozás után) már a hetedik kiadásban jelent meg. Miskolci kollégámmal és szerzőtársammal, Bíró Györggyel 1996-ban megírtuk a magyar polgári jog "Általános tanok" című részét is, ami szintén javítva és átdolgozva már három kiadásban jelent meg. 2001-ben Székely László tanszéki kollégámmal írtuk meg "A személyi jog vázlata" című egyetemi jegyzetet. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézete számára tanfolyami jegyzeteket írtam "A polgári jog vázlata" címmel 1996-ban és "Polgári jogi alapfogalmak" címmel 1997-ben. Ezekből írtam egy a főiskolákon használható jegyzetet "Polgári jogi alapok" címmel 2001-ben. Mintegy hetven publikációm jelent meg a polgári jog különböző részterületeiről szakmai folyóiratokban és szakkönyvekben.

1991-ben védtem meg kandidátusi disszertációmat "Tulajdonjogi rendszerváltozás" címmel és 1992-től vagyok az állam- és jogtudomány kandidátusa és ezzel az MTA köztestületi tagja. 1996-tól tanszékvezető vagyok az ELTE győri kihelyezett tagozatán (ma már a Széchenyi István Egyetemen), ahol megszerveztem a polgári jog oktatását. 1998-tól négy évre elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 1999. március 22-én tartottam habilitációs előadásomat "A tulajdon társadalmasítása" címmel. A "habilitált" tudományos fokozat megszerzésével vált lehetővé számomra az egyetemi tanár cím elnyerése 2000. július 1-jével. Egy évvel ezután az Országgyűlés hat évre az állampolgári jogok országgyűlési biztosává, majd 2007. április 21-től kilenc évre alkotmánybíróvá választott.

Budapest, 2008. június 18.
 

Dr. Lenkovics Barnabás