null Zsúfoltság, méltatlan körülmények és balesetveszély a táplánypusztai szociális otthonban - az alapvető jogok biztosának jelentése

Méltóságsértően kritikus mértékű a zsúfoltság a táplánypusztai intézmény egyes lakóegységeiben, a forgalmas főút közelsége és az intézményen belüli beláthatatlan területek miatt pedig komoly a balesetveszély – állapította meg Székely László alapjogi biztos vizsgálata. Az ombudsman ismét sürgette az intézményi férőhelyek kiváltását, a kritikussá vált körülmények miatt pedig intézkedést kért a fenntartótól és az intézményvezetőtől. 

2017 márciusában aggasztó hírek jelentek meg a sajtóban a Dr. Piróth Endre Szociális Központ Győr mellett található táplánypusztai otthonának működéséről. Az ombudsman itt már korábban is folytatott vizsgálatot, a sajtóhírek nyomán pedig bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatra küldte a munkatársait.

A jelentés rögzíti, hogy az otthon egyik épületében elhelyezett ellátottaknak egy hónapokkal korábbi tűzeset miatt el kellett hagyniuk a használhatatlanná vált lakóegységeket. Őket – más alkalmas ingatlan hiányában – az egyik épület közösségi helyiségekből kialakított teremszerű szobáiban szállásolták el. Számukra nem megoldott a nemek szerinti elhelyezés, mivel a szükségférőhelyeken közös térben helyeznek el idősebbeket és fiatalabbakat, egyedülállókat és párokat egyaránt. A fekhelyek szeparálását sem tudták megoldani, sőt az alapterület szűkössége miatt az ágyak közötti közlekedés, a lakók ingóságait tároló szekrények megközelítése és kinyitása is nehézséget jelentett.

A jelentés rámutat, hogy a lakószobák egy részében nem valósul meg a jogszabályban meghatározott egy főre jutó 6 nm-es férőhely-minimum kialakítása, ami a problémát jelent a lakók egymás közötti, illetve a hozzátartozóikkal való személyes találkozásainak nyugodt, konfliktusmentes létrejöttében.  A rendkívül szűkös elhelyezés miatt a lakók a beköltözésükkor nem hozhatják be a személyes használati tárgyaikat, bár a házirend lehetővé teszi például azt, hogy a szobájukba bevigyék az otthonról hozott hűtőszekrényt, televíziót.

Az ombudsman hangsúlyozta: ez az eset is alátámasztja azt, hogy az intézményi férőhelyek kiváltása még sürgetőbb feladat, ugyanis az ilyen konfliktusos, frusztrációkkal teli és a személyi, tárgyi feltételek hiánya következtében kiüresedett légkörben napról napra halasztódik a fogyatékossággal élő bentlakók esélye a méltó emberi létre. A személyi és tárgyi feltételek tartós hiánya miatt többször meghosszabbított, ideiglenes hatályú bejegyzés alapján működő bentlakásos intézmények léte alapjogi szempontból elfogadhatatlan, nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményből következő kötelezettségeknek sem.

Az épületek elhelyezkedéséből adódóan az udvarnak és az intézményt övező falnak vannak olyan részei, amelyek nem beláthatóak, ezért nagyon nehezen megoldható a lakók intézményen belüli szabad mozgásának biztosítása, az esetleges balesetek megelőzése. A biztos felhívta a figyelmet, hogy éppen ezért juthatott ki az a lakó is az intézményből, akit később holtan találtak az intézmény közelében. A közelben húzódó 81-es főút jelentős forgalma sorozatosan balesetveszélyes helyzeteket teremt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága elismerte a problémát, egyetértett a beavatkozás szükségességével, de megnyugtató megoldás egyelőre nem született.

A biztos felkérte az intézményvezetőt, intézkedjen annak érdekében, hogy az otthon egyes egységei, különálló, félreeső részei a lehető legteljesebb mértékben átláthatóak, a lakók, dolgozók és látogatók szempontjából egyaránt biztonságosabbak legyenek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját egyebek mellett felkérte, hogy kezdeményezzen konzultációt a 81-es főút érintett szakaszán a forgalmi helyzet biztonságosabbá tételéről. Az ombudsman ugyancsak a főigazgatónak javasolta, hogy támogassa a részvételt a férőhely-kiváltási program mielőbbi megvalósíthatóságában.