null Vizit a váci börtönben

Ombudsmani vizit a váci börtönben

(AJB-4201/2010.)

 

A Váci Fegyház és Börtönben megfelelően érvényesül a fogvatartás törvényes végrehajtásához szükséges rend és kiemelten kezelik az elítéltek foglalkoztatását, de vannak megoldásra váró problémák – ezt állapította meg Szabó Máté országgyűlési biztos vizsgálata.

Az országos átlaghoz hasonlóan 140 százalékos telítettségű, 150 éve létesített intézetben a vezetők átgondolt, következetes munkával igyekeznek biztosítani a fogvatartottak megfelelő elhelyezését, élelmezését, ruházati és egészségügyi ellátását, munkáltatását, a büntetés céljával nem ellentétes jogaik gyakorlását. Rendelkezésre állnak a neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek is. Az elítéltek számához képest elegendő nevelő dolgozik az intézetben, de a biztos szerint több pszichológust kellene alkalmazni és sürgős lenne az üres szakorvosi státusz betöltése is.

Az elítéltek a foglalkoztatásukra létrehozott gazdálkodó szervezetnél, az intézeten belül működő Duna-Mix Kft-nél, illetve az intézet ellátását, fenntartását szolgáló költségvetési munkahelyeken dolgoznak.

Szabó Máté úgy ítélte meg, hogy a zárkák felszereltsége, az egyes körletek folyosóin lévő fürdők is általában megfelelnek az elvárásoknak. Ugyanakkor a vizsgálat során kiderült, hogy nem mindenütt van fallal leválasztva a mellékhelyiség és a rabok kénytelenek a ruhájukat a zárkájukban mosni-szárítani. Az egészségügyi részleg betegszobáihoz tartozó fürdő nincs akadálymentesítve.

Az országgyűlési biztos pozitívan értékelte, hogy a fogvatatottak és az intézet dolgozói ugyanazt az ételt kapják. Lehetőség van a családi beszélőkre és az elítéltek jeles ünnepeken, például húsvétkor, vagy karácsonykor is fogadhatnak látogatót. Sérti viszont a jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét, akár az elítélt tulajdonhoz való joga is sérülhet, ha az intézet előírja, hogy a hozzátartozónak meg kell határoznia, mire költheti az elítélt a neki küldött pénzt.

Csaknem egy éve, nemzetközi tapasztalatokat követve a váci börtönben hozták létre a szabadulás előtt állók számára a három zárkából és egy közös helyiségből álló úgynevezett APAC-körletet. Az APAC keresztény világnézeten alapuló rendszer, központjában a közösség, ezen belül is a család áll és az a célja, hogy megkönnyítse a visszailleszkedést a családba és a társadalomba. A folyamat tervezésébe, irányításába bevonják az elítélteket, a családot, az egyházi és a civil segítőket.

Nem elegendő az egyetlen csomagvizsgáló berendezés, a hiány a biztonságos fogvatartást közvetlenül veszélyeztetheti. Az ügyvédi beszélő helyiség nem tesz eleget annak a követelménynek, hogy a védő ellenőrzés nélkül beszélhessen az ügyfelével. Egyszerre több ügyvéd is találkozik a megbízójával ugyanabban a szobában, amelyben nincsenek elválasztó falak.

Az állomány helyiségeit mintegy egy éve kezdték felújítani. Ezzel együtt is kifogásolható, hogy nem megfelelő, hiányosan felszerelt, nem kellően kulturált a dolgozók öltözője, kiszámíthatatlan a szolgálatok beosztása, nem garantált maradéktalanul a jogszabályoknak megfelelő pihenés és szabadság és nem térítik meg teljes egészében a szolgálatra soron kívül berendeltek költségeit.

Az ombudsman a jelentését megküldte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának és a váci intézet vezetőjének, egyúttal megoldást javasolt a helyszíni vizsgálat során észlelt problémák orvoslására.