null Visszásságok a nemzeti ünnepen

Visszásságok a nemzeti ünnepen – az ombudsman jelentése

OBH 5642/2008

 

Igazoltatás nemzetiszín szalagért, nyakban lógó sípért az októberi ünnepen. Az utóbbi év legtöbb problémája a rendőrök azonosító jeleivel. Az ombudsman munkatársainak rendőri ellenőrzése, most először a vizsgálatok egy éve során. Szemelvények az állampolgári jogok biztosának jelentéséből.

A nemzetiszínű szalag, vagy a síp viselése az elmúlt években egyfajta vélemény kifejezéseként, tiltakozásként jelent meg a budapesti utcákon. Az idén októberben a rendőrök igazoltatták a véleményüket nemzetiszínű szalag viselésével, vagy éppen síppal kifejezőket. Ez egy megítélés alá esik a vélemény közlésének előzetes betiltásával, vagyis a cenzúrával - tartalmazza az ombudsman jelentése a 2008. október 22-23-án tapasztalt egyik jelenségről. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, azaz sérült ez a jog is azzal, hogy a rendőröket a nemzeti szalagos-sípos embereket igazoltatására utasították. Ugyancsak sérült a hátrányos megkülönböztetés Alkotmányban rögzített tilalma.

A biztos munkatársai több esemény biztosításában nem találtak visszásságot. Október 23-án azonban volt olyan rendezvény, amelynél – a szervezők határozott kérése ellenére – a rendőrök a beléptető kapuknál, illetve azok közvetlen előterében igazoltattak, csomagokat és ruházatot vizsgáltak át. Budapest rendőrfőkapitánya a beléptetést a rendezvény közönségének összetételével és a korábbi tapasztalatokkal, a fokozott közbiztonsági kockázattal indokolta. Az ombudsman ezzel szemben arra emlékeztetett, hogy a rendezvény, az ott tartózkodók biztonságának védelme, a gyülekezés békés jellegének fenntartása a törvény szerint a rendező kötelezettsége, a rendőrség pedig akkor működik közre, ha a szervező erre felkérte. A közrend és közbiztonság védelme, ennek keretében a rendezvény békés jellegének megőrzését szolgáló rendőri intézkedések azonban már egyértelműen legitim célúnak minősülnek – tisztázta az ombudsman.

Az állampolgári jogok biztosa egyértelművé tette, hogy a rendőrségi eljárás nem korlátozhatja a gyülekezés szabadságát és a véleményszabadság szorosan hozzá kapcsolódó jogát. Márpedig a szervezők kifejezett előzetes tiltakozása ellenére alkalmazott „új beléptetési rend" objektíve alkalmas volt arra, hogy a résztvenni kívánókat távol tartsa a rendezvénytől, szükségtelenül és aránytalanul korlátozva a békés gyülekezés jogát.

Az intézkedő rendőrök problémás azonosíthatóságával kapcsolatban a biztos már korábban is megfogalmazott kifogásokat. Október 23-án a biztos munkatársai azt tapasztalták, hogy – bár a tömegkezelési feladatokat megelőző eligazításokon rendszeresen felhívják az állomány figyelmét az azonosító számok megfelelő felhelyezésére - a rendezvényeket biztosító rendőrök ebben meglehetősen „kreatívak". A szabályozás hiányosságára vezethető vissza az is, hogy a védőfelszerelésen lévő azonosító nem egyezik meg a rendőr jelvényén szereplővel és a tépőzáras hímzett számok már közelről se olvashatók egyértelműen.

A rendelkezésre álló iratokból kiderült, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkárának utasítására eltértek az állami ünnepségek biztosítási tervétől és nem zárták le az M2 metróvonal Kossuth téri állomását. Az államtitkár ezzel a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okozott, mert egy olyan ügyben rendelkezett, ami a rendőrség hatáskörébe tartozott volna – állapította meg a biztos.

Szabó Máté ombudsman munkatársai a gyülekezési jog érvényesülését kiemelt feladatként vizsgálva egy év alatt csaknem ötven rendezvényen vettek részt. Korábban sem a a tüntetők, sem pedig a rendőrök részéről  nem érte őket atrocitás, zaklatás. Az idei ünnepen azonban egy helyszínen háromszor is megtörtént, hogy a rendőrök nem fogadták el az állampolgári jogok biztosának megbízólevelét, hanem igazoltatták az alkotmányos jogvédő intézmény megbízottait. Budapest rendőr-főkapitánya utólag elnézést kért a szakszerűtlen intézkedésért, elrendelte, hogy a rendőri állomány megkapja az ombudsmani tevékenység jogköreivel kapcsolatos felvilágosítást.

Az október 23-i rendezvényeken tapasztaltakkal kapcsolatosan, az alapvető jogokkal összefüggő visszásságok orvoslása, jövőbeni megelőzése, valamint az országosan egységes jogalkalmazás érdekében az állampolgári jogok biztosa az Országgyűléshez, a rendészetért felelős miniszterhez és az országos rendőr-főkapitányhoz fordult. Honlapunkon a jelentés teljes terjedelmében is olvasható.