null Végrehajtási eljárással összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a végrehajtó a végrehajtási cselekmények foganatosításakor, ugyanakkor a letiltás alól mentes ellátások inkasszó kiadását követő foglalása a jogbiztonság és a szociális biztonság követelményével, valamint a diszkrimináció tilalmával összefüggésben visszásságot okozott – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. 

A panaszos az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához írt beadványában a fizetési számlára utalt szociális ellátásának végrehajtás alá vonását sérelmezte.

Dr. Kozma Ákos az AJB-879/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy a fizetési számlán kizárólag a Vht. 74. §-a alapján végrehajtás alól mentes szociális ellátások voltak jóváírva, amelyek a végrehajtó által kiadott átutalási megbízás következtében végrehajtás alá kerültek, így a panaszos és súlyosan fogyatékos nagykorú gyermeke által létfenntartásra fordítható összeg 28.500 Ft-ra korlátozódott. A panaszost és gyermekét megillető szociális ellátások mentesek a letiltás alól, így ezek a juttatások, amennyiben azokat postai úton kézbesítik, teljes mértékben kivonódnak a végrehajtás hatálya alól. A végrehajtás alóli mentesség nem érvényesül abban az esetben, ha ezeket a szociális ellátásokat fizetési számlára utalják.

Az alapvető jogok biztosa vizsgálata során megállapította, hogy a végrehajtó a végrehajtási eljárás során, a végrehajtási cselekmények foganatosításakor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, ugyanakkor a panaszost és gyermekét megillető, letiltás alól mentes ellátások inkasszó kiadását követő lefoglalása a jogbiztonság és a szociális biztonság követelményével, valamint a diszkrimináció tilalmával összefüggésben visszásságot okozott.

Tekintettel arra, hogy a megállapított visszásságok jogszabály nem megfelelő rendelkezéseire vezethetők vissza, az ombudsman a visszásság orvoslása érdekében a jelenleg hatályos szabályozás felülvizsgálatára kérte fel az igazságügyi minisztert.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés:AJB- 879/2020.