null Természetkárosítás az engedély nélküli autóversenyen - a jövő nemzedékek szószólója hatékony hatósági fellépést sürget

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója közleményben hívta fel az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges és szükséges intézkedést a károkozók kilétének megállapítására, a természetkárosításért viselt felelősségük maradéktalan érvényesítésére.
Az ombudsmanhoz érkező panaszokból is megállapítható, hogy az utóbbi években elszaporodtak a különböző olyan autóversenyek és rallyk, amelyek természetvédelmi területet érintenek. Sajtóhírek szerint 2017. május 3-án a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet Szedresi Ős-Sárvíz részén, NATURA 2000 területen ismeretlenek több mint 50 terepjáróval – engedély nélkül autóversenyt rendeztek. A terepjárók által hagyott nyomvályúk az ős-gyep réteken, a vízfolyások és a holtágak medrében az őshonos növényzet pusztulását okozták, valamint a tevékenység a költési, fiókanevelési időben a réti sas védőzónáját is érintette és megsértette. A sajtóhírek arról is beszámolnak, hogy a természetvédelmi kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen, és értesítette a természetvédelmi hatóságot is. 
A jövő nemzedékek szószólója felhívja az érintett hatóságok figyelmét, hogy hatáskörükben tegyenek meg minden lehetséges és szükséges, jogszabály szerinti intézkedést a károkozó személyének megállapítására, valamint az önmaga védelmére nem képes természet és a környezetért való felelősség maradéktalan érvényesítésére.
A szószóló felhívja a természetvédelmi kezelőt arra, hogy amennyiben a hatósági eljárások révén sikerül azonosítani a károkozót vagy károkozókat, tegyen lépéseket a polgári jogi kártérítési felelősség érvényesítésére is. Ennek érdekében azt javasolja a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, hívják fel a természetkárosodással érintett területek tulajdonosait a környezet védelméről szóló törvény szerinti kártérítési igény érvényesítésére, a környezetért való felelősség teljessége (büntetőjogi, közigazgatási jogi és polgári jogi) érdekében.
Az Alaptörvény P) cikke, a nemzet közös öröksége védelmének, fenntartásának és megőrzésének alkotmányos kötelezettsége alapján kiemelten fontos, hogy az eljáró hatóságok különös figyelemmel és körültekintéssel járjanak el, hatékonyan alkalmazva a jogszabályok alapján lehetővé tett jogkövetkezményeket. E természetkárosító tevékenységek ugyanis súlyosan megsértik a védett természeti területek integritását, és veszélyeztetik az Alaptörvény P) cikk által kifejezetten is védeni rendelt biológiai sokféleséget. A következetes hatósági fellépés visszatartó ereje biztosíthatja egyedül, hogy a jövőben a hasonló természetkárosítások és jogsértések megelőzhetőek legyenek – fogalmaz Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója.