null Táppénzen, kórházban a beteg gyermek mellett - a miniszter egyetért az ombudsman javaslatával

Miniszteri egyetértés az ombudsmani javaslattal

AJB 1362/2012.

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a szülő a kórházban ápolt gyermek után gyermekápolási táppénzt vegyen igénybe. Szabó Máté ombudsman a szabályozás felülvizsgálatát javasolta és az emberi erőforrások minisztere azt válaszolta neki, hogy szakmailag támogathatónak tartja a változtatást.

A gyermekük mellett a kórházban tartózkodó szülők egyszerű, de jogellenes módon jutnak az egyébként ma nem járó táppénzhez: a háziorvosuk a saját betegségükre hivatkozva, vagy másik gyermekük jogán kiírja őket. Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a jogbiztonság követelményével ellentétes a gyakorlat, amelyben valamennyi érintett (a szülő, a háziorvos, a kórházi személyzet) bevett, megszokott eljárásként fogadja el a jogszabályt kikerülő vagy jogszabályellenes magatartást. Ugyanakkor viszont arra is megoldást kell keresni, hogy a tartósan beteg, és tartósan, vagy időszakosan visszatérően kórházi ellátásra szoruló gyermekek szülei – elegendő fizetett szabadság híján – hosszabb időtartamban ne csak a munkahelyük és a család anyagi biztonságának kockáztatásával, vagy táppénzcsalással tudjanak a kórházban ápolt gyermek mellett tartózkodni.

Szabó Máté az illetékes minisztériumhoz fordulva egyetértett a minisztériumnak azzal az érvelésével, hogy a folyamatos kapcsolattartás jogából nem vezethető le olyan állami kötelezettség, amely a szülő számára a gyermek kórházi tartózkodásának idejére is lehetőséget teremtene a táppénzre. A biztos azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben erre társadalmi igény jelentkezik, és rendelkezésére áll a szükséges forrás, a kellő garanciák és a védelmi mechanizmusok beépítése mellett indokolt lehet az egészségbiztosítási jogszabályok módosítása, a szülők számára kedvezőbb szabályozás, amely megfelel a jogbiztonság elvének.

Az emberi erőforrások minisztere válaszlevelében arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy megvizsgálják, miként hat a javaslat az Egészségbiztosítási Alapra és a soron következő alkalommal a minisztérium javaslatot tesz a törvény módosítására.

A jelentés a /documents/10180/143994/201201362.rtf/53ff1d36-2a5a-405f-9899-d05285d6d775 oldalon olvasható.