null Szelektív hulladékgyűjtők egyházi és alapítványi iskolák számára történő biztosításával összefüggésben foglalt állást az ombudsman és a jövő nemzedékek szószólója

Az egyházi és alapítványi iskolák számára is szükséges és jogos a szelektív hulladékgyűjtők térítésmentes biztosítása – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.

Egy fővárosi katolikus iskola amiatt fordult az ombudsmani hivatalhoz, mert kifogásolta, hogy az FKF Zrt. nem biztosította részére térítésmentesen a szelektív hulladékgyűjtőket. Ezzel a beadvány szerint a közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos környezeti nevelési célokat is sértette, mert a gyermekek az iskolában környezeti fenntarthatóság szempontjából helytelen gyakorlatot láttak.

Az AJB-1827/2021. számú ügyben indult vizsgálatban megkeresett FKF Zrt. és a jogalkotó Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) álláspontja eltérő a kérdés kapcsán. Míg az FKF Zrt. szerint az iskola gazdálkodó szervezet, és ezért részére csak külön díj ellenében biztosítanának szelektív hulladékgyűjtőket, a szerződésben foglalt díjért pedig csak vegyes hulladékgyűjtő jár, addig az ITM álláspontja az, hogy az egyházi iskolák nem minősülnek gazdálkodó szervezetnek, és rájuk is az ingatlanhasználókra irányadó jogszabályi rendelkezések irányadóak, amelyek szerint a közszolgáltatás térítésmentes szelektív kukákkal biztosítandó.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese közös jelentésükben feltárták, hogy az irányadó törvényi és jogszabályi rendelkezések alapján csak abban az esetben minősülnének gazdálkodó szervezetnek az egyházi iskolák, ha a kincstár közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában szerepelnének.

Dr. Kozma Ákos és dr. Bándi Gyula megállapították, hogy a panaszos iskola nem szerepel a kincstár törzskönyvi nyilvántartásában, ezért nem minősül gazdálkodó szervezetnek. Az ombudsman miniszteri állásponttal egybehangzó megállapítása szerint a köznevelési intézményekre megkülönböztetés nélkül az ingatlanhasználóra irányadó rendelkezések vonatkoznak és a közszolgáltatást a szelektív kukák biztosításával kell végeznie a közszolgáltatónak. A jogszabályok mellett fontos szempont, hogy az iskola a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos környezeti nevelési célokat is csak így teljesítheti a gyakorlatban.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója megállapították, hogy a közszolgáltató gyakorlata sértette a jövő nemzedékek érdekeit, a jogbiztonság elvét és az egészséges környezethez való jogot.

Dr. Kozma Ákos és dr. Bándi Gyula felkérték a közszolgáltatót arra, hogy a panaszos iskola számára biztosítsa térítésmentesen a hiányzó szelektív hulladékgyűjtőket, valamint megkülönböztetés nélkül valamennyi köznevelési intézmény esetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a szelektív gyűjtést lehetővé tévő hulladékgyűjtők biztosításával lássa el.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-1827/2021