null Pofonok nevelési célzattal? - az ombudsman jelentése a kalocsai speciális gyermekotthon vizsgálatáról

Bejelentés nyomán kérte az illetékes szervektől a kalocsai speciális gyermekotthon működésének vizsgálatát az alapvető jogok biztosa. Székely László jelentése szerint visszatérő probléma, hogy a speciális otthonban élő gyermekek vagy fel sem ismerik, hogy bántalmazás érte őket, vagy azt enyhén ítélik meg. Aggályos az is, hogy a jelentős fluktuáció miatt a szakdolgozók közül többen nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel, és akadozik a gyermekvédelmi gyámok személyes kapcsolattartása a gyermekekkel.

Az alapvető jogok biztosának küldött bejelentés szerint a kalocsai speciális gyermekotthonban a nevelők, a gyermekfelügyelők rendszeresen bántalmazzák a gondozott gyermekeket, felpofozzák, kulcscsomóval és ököllel ütlegelik, rugdossák őket. Az ombudsman a gyermekotthon működésének teljes körű vizsgálatára kérte fel a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Dokumentációs Központ (OBDK) főigazgatóját.

A gyermekotthonban mindkét megkeresett szerv külön helyszíni vizsgálatot tartott. Ezek során például az egyik gyermek megemlítette, hogy öt-hat pofont kapott, amikor egy szökése után visszahozták. Ezt ő csak „figyelmeztető szándékú nevelési eszköznek" fogta fel. Egy másik gyermek jelezte, hogy a nevelő a kulcscsomójával a tenyerébe csapott, de szerinte ez nem volt bántalmazás. A fenntartói vizsgálat arra jutott, hogy a speciális gyermekotthonban élők az átlagos gondozási szükségletű gyermekeknél enyhébben ítélik meg a bántalmazást. A biztos szerint a gyermekotthonban élő gyermekek jogismeretének hiányosságát jelzi, hogy a pofonokat, a kulcscsomóval tenyérbe ütést nem bántalmazásnak, hanem egyszerűen nevelési eszköznek tekintik. A biztos ezért tájékoztatást kért az emberi erőforrások miniszterétől arról, miként teljesültek a hasonló ügyekben már korábban megfogalmazott ajánlásai.

A fenntartói vizsgálat azt is feltárta, hogy rendkívül nehéz betölteni a gyermekotthonban megüresedő álláshelyeket, a szakdolgozók pedig megfelelő kompetenciák hiányában nem mindig képesek helyes pedagógiai választ adni a gyermekek indulatos viselkedésére. Kiderült, hogy a gyermekotthonban a cigarettát jutalmazási eszközként használták. A fenntartói megállapításokkal összhangban a biztos is elfogadhatatlannak, a gyermekek jogait súlyosan sértőnek nevezte ezt a gyakorlatot. A fenntartó intézkedett, Székely László ezzel egyetértett, emellett javasolta azt is, hogy az intézményben mutassanak be a gyermekek életkorának megfelelő filmeket a dohányzás ártalmairól, és kérjék olyan szakember segítségét, aki a gyermekek leszoktatását megfelelő módszerekkel segítheti.

A gyermekjogi képviselőnek több gyermek számolt be arról, hogy ritkán találkozik a gyámjával, rendszertelenül látogatják őket, a kapcsolattartás kiszámíthatatlan. Az ombudsman szerint ez a gondozott gyermekek jogainak sérelmét okozza. A biztos felkérte a minisztert, hogy országos szinten mérje fel, hogy a gyámok eleget tudnak-e tenni a gyermekekkel való találkozás kötelezettségének.

Az OBDK vizsgálata rögzítette, hogy a szakdolgozók, főleg a gyermekfelügyelők között nagy a fluktuáció. Vannak olyan dolgozók is, akik nem rendelkeznek kellő pedagógiai tapasztalattal, nem ismerik azokat a pedagógiai eszközöket, amelyekkel kezelni lehet a gyermekek viselkedési, beilleszkedési zavarait, agresszióját.

Az ombudsman már korábban, többször is rámutatott, hogy a betöltetlen munkakörök, a speciális ellátási igényű gyermekkel való foglakozásra felkészítés hiánya a gyermekek jogainak sérelméhez vezet. A biztos a kalocsai speciális gyermekotthon vizsgálatának alapján azt állapította meg, hogy ezek az aggályok továbbra is fennállnak. A szaktárca egy korábbi ombudsmani ajánlásra úgy válaszolt, hogy várhatóan 2016 első felében módosítják a jogszabályt, amely előírja majd, hogy a speciális szükségletű gyermekeket gondozó intézmények szakdolgozói meghatározott időn belül kötelesek lesznek elvégezni egy felkészítő tanfolyamot. A módosított jogszabály legkorábban 2017. január 1-jén lép hatályba.