null Közérdekű bejelentéssel összefüggő helyi eljárást érintő ügyben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogokat érintő visszásságokat idéz elő, amennyiben a közérdekű bejelentéssel kapcsolatban eljáró helyi önkormányzati szerv elmulasztja a közérdekű bejelentő felé – a védett elektronikus rendszeren keresztül – fennálló tájékoztatási kötelezettségét – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos ezért felkérte a vizsgált ügyben illetékes önkormányzat jegyzőjét, hogy intézkedjen a szükséges tájékoztatás feltöltéséről, továbbá a hasonló helyzetek jövőbeni bekövetkezésének a megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

Egy állampolgár az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren keresztül 2018. február 14-én közérdekű bejelentést nyújtott be. Eszerint Csókakőn, a Vár utca és a Széphegyi utca sarkán szabálytalanul parkoló gépjárművek veszélyeztetik az arra haladó gépjárműveket, valamint a gyalogosok közlekedésének biztonságát is, egyúttal a bejelentő azt javasolta, hogy a kifogásolt útszakaszon helyezzenek el megállni tilos jelzőtáblát.

Az eljáró szerv 2019. szeptember 20-ig nem válaszolt, az ügy – a határidő lejártát követően – a védett elektronikus rendszerben ugyanazon a napon lezárásra került. Mivel a fennálló tájékoztatási kötelezettség elmaradásával összefüggésben felmerült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog és a petíciós jog sérelmének a gyanúja, ezzel egy időben az ombudsman vizsgálatot indított, amelynek során megkereste a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa az AJB-614/2020. számú jelentésében feltárta, hogy a vonatkozó ügyben eljáró szerv, a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a közérdekű bejelentésnek a rendszeren keresztül történő megküldését követően a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást. Jelentős késedelemmel – a felülvizsgálati eljárás során, 19 hónap múlva – adott az ombudsman részére tájékoztatást a bejelentés megalapozatlanságával kapcsolatban. Ebből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy a védett elektronikus rendszerben megtekintett közérdekű bejelentés tényállás-tisztázási és intézkedési kötelezettségének – annak 2018. márciusi megküldésekor – a törvényben meghatározott 30 napos határidőn belül eleget tett-e.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a közérdekű bejelentő felé – a védett elektronikus rendszeren keresztül – fennálló tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság, a petíciós jog és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelmének megvalósításával visszásságot idézett elő.

Dr. Kozma Ákos ombudsman felkérte a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás – amennyiben indokolt, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkatársai segítő közreműködésével – elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

A jelentés ide kattintva érhető el.