null Közérdekű bejelentéssel összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelmét okozta az Információs és Technológiai Minisztérium közérdekű bejelentést kezelő gyakorlata, amely során a bejelentések kezelését kifogásoló beadványokra egyáltalán nem, az ombudsmani megkeresésre jelentős, 16 havi késedelemmel válaszolt – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről.

A panaszos az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához intézett közérdekű bejelentés kezelésére irányuló felülvizsgálatot kezdeményezett. Kérelme szerint az Információs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) jogelődje, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztályának címzett, 2015. szeptemberi elektronikus beadványában kifejtette, hogy egy korábbi beadványa vizsgálata során aggályosnak tartja a minisztérium közérdekű bejelentők vonatkozásában történt zárt adatkezelési gyakorlatát. Egyúttal a címzett főosztály vezetőjét vizsgálatra kérte, hogy történt-e a – 2015 augusztusában az NFM-nek benyújtott – közérdekű bejelentés kezelésével kapcsolatban szabálytalanság. A bejelentő választ beadványára nem kapott, ezt követően 2017. december elején tájékoztatási kéréssel fordult az NFM felé, amelyben a korábbi közérdekű bejelentés kezelésével kapcsolatos visszásságok miatti vizsgálat lefolytatásáról érdeklődött. Tájékoztatáskérésére szintén nem érkezett válasz.

Dr. Kozma Ákos az AJB-916/2020. számú ügyben készült jelentésében rámutatott, hogy az NFM, majd jogutódjaként az ITM a bejelentések kezelését kifogásoló beadványokra egyáltalán nem, az ombudsmani megkeresésre jelentős, 16 havi késedelemmel válaszolt, és ezzel a közérdekű bejelentő válaszhoz való jogát kiüresítve, az Ajbt.-ben és a Pkbt.-ben előírt eljárási szabályok rendelkezéseit megsértve a petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelmét okozta.

Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a minisztérium eljáró szervezeti egységei fokozott figyelmet fordítsanak a közérdekű bejelentések intézése, és azok felülvizsgálatára irányuló kérelmek elkülönítésére, valamint a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására; illetve az ombudsmani megkeresésekre a jogszabályban előírt határidőn belül válaszoljanak.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-916/2020