null Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A jogbiztonsággal, a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal és a petíciós joggal kapcsolatban visszásságot idézett elő a Pénzügyminisztérium egy, a védett elektronikus rendszeren keresztül hozzá érkezett közérdekű bejelentés kezelése során – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos felkérte a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről.

A bejelentő a KBV-294/2018. számú ügyben az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren keresztül 2018. december 13-án közérdekű bejelentést nyújtott be. Ebben előadta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal különböző elnevezések alatt általánosan kötelező magatartási szabályokat határoz meg, amelyek álláspontja szerint csak jogszabályi formában jelenhetnének meg. Mivel az eljáró szerv 2019. szeptember 17-ig nem válaszolt, ezzel összefüggésben felmerült a fent hivatkozott alapjogok sérelmének a gyanúja. Az ügy – az időmúlásra tekintettel – a védett elektronikus rendszerben 2019. szeptember 17-én lezárásra került, és ezzel egy időben az ombudsman vizsgálatot indított, amely során megkereste a Pénzügyminisztériumot.

Dr. Kozma Ákos az AJB-615/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy az eljáró szerv – így a jelen vizsgálat alapját képező ügyekben a Pénzügyminisztérium – részére az elektronikus rendszer első használatához a Hivatal postai, tértivevényes levél útján úgynevezett regisztrációra felhívó levelet küldött, amelyben a www.ajbh.hu oldalon történő bejelentkezéshez szükséges regisztrációs kódot, valamint a rendszer használatához szükséges technikai információkat is közölte. A Pénzügyminisztérium a közérdekű bejelentésnek a rendszeren keresztül történő megküldését követően a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást – a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a jogbiztonság, a petíciós jog és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog sérelmének megvalósításával visszásságot idézett elő.

Az ombudsman felkérte a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-615/2020.