null Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A petíciós és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal, valamint a jogbiztonsággal összefüggésben visszásságot idézett elő Nagytarcsa Község Önkormányzata egy közérdekű bejelentés kezelése során – állapította meg dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett polgármestert és jegyzőt, hogy egyebek mellett intézkedjen a feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.

Egy panaszos Nagytarcsa Község Önkormányzatához benyújtott közérdekű bejelentéseinek intézésével összefüggésben fordult az ombudsmanhoz. Felülvizsgálati kérelmében kifejtette, hogy a lakókörnyezetük védelme érdekében kérte az önkormányzattól, hogy kezdeményezze a 3101 j. összekötő út Nagytarcsa belterületi útszakaszán a súlykorlátozás bevezetését a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművekre. Beadványa és annak későbbi kiegészítése szerint közérdekű bejelentései eredményeként bevezették a 7,5 tonnás „Korlátozott forgalmú övezet” – „Kivéve célforgalom” tilalmi jelzőrendszert, ennek ellenére az önkormányzat ellentmondó és késedelmes tájékoztatást adott, vizsgálata nem volt teljes körű, annak eredményével nem ért egyet. Az érintett útszakaszon élő nagytarcsai lakosok szempontjait figyelembe vevő, a nehézgépjármű-forgalmat ténylegesen korlátozó megoldás nem született, őket továbbra is terheli a megnövekedett forgalomból eredő zaj- és rezgésterhelés, illetve porszennyezettség.

Dr. Kozma Ákos az AJB-320/2021. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy az önkormányzat a közérdekű bejelentés vizsgálata kezdeti fázisában eleget tett a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § szakaszában előírt eljárási és tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatások a közérdekű bejelentés intézésének későbbi szakaszában azonban ellentmondó tartalmat hordoztak. Az ombudsmani megkeresésre adott, részleges tájékoztatás, és a későbbi konkrét kérdések vonatkozásában az írásbeli válasz hiánya akadályozta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a tényállás tisztázásában.

Az ombudsman megállapította, hogy az érintett ügyben az önkormányzat a közérdekű bejelentés vizsgálata során a panaszosnak nem adott teljes körű tájékoztatást, és ezáltal a petíciós joggal és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal, valamint a jogbiztonsággal összefüggésben visszásságot idézett elő. Az önkormányzat egyúttal a felülvizsgálati eljárásban megvalósult jelentős késedelemmel, többszöri felhívásra is hiányos válaszadásával, az ombudsmani vizsgálat elhúzódásával, megnehezítésével sértette a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét.

Dr. Kozma Ákos felkérte Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármesterét és jegyzőjét, intézkedjen a feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzése érdekében arról, hogy az önkormányzat szervezeti egységei fokozott figyelmet fordítsanak a közérdekű bejelentések intézésére, valamint a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására. Továbbá felkérte a vizsgálat alá vont szervet a panaszos és a Hivatal tájékoztatásával párhuzamosan intézkedési javaslat kidolgozására az érintett útszakasz forgalomterhelésének jövőbeni, további javítására vonatkozóan. A súlykorlátozás bevezetése kapcsán az önkormányzat többször hivatkozott a már kialakult vállalkozási övezet akadályozására, ezért a jelentéssel összefüggésben az ombudsman felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a szomszédos településeknek a településszerkezeti terv kialakítása során tekintettel kell lennie az érdekelt többi település alapvető jogaira és arra is, hogy a vállalkozás joga nem abszolutizálható és nem korlátozhatatlan.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-320/2021.