null Kábítószer-ellenes világnap

Kábítószer-ellenes világnap

 

Húzódik a Nemzeti Drogstratégia és az annak végrehajtását szolgáló akciótervek elfogadása. Jogszabály már van, de továbbra sincs olyan eljárás, amely gyorsan lehetővé tenné az újonnan megjelenő dizájner drogok tiltólistára vételét. Nem megoldott a fiatalok elkülönítése a felnőttektől az addiktológiai osztályokon. Az ombudsman immár másodszor vizsgálta a kábítószerekkel kapcsolatos szabályozást és annak gyakorlatát.

Az alapvető jogok biztosának idei utóvizsgálata többnyire ugyanazokat a megállapításokat tette, amelyeket az ombudsman az ENSZ Kábítószer-ellenes világnapján egy évvel ezelőtt megfogalmazott. Szabó Máté most kiemelte, hogy az új Nemzeti Drogstratégia elfogadásának elhúzódása miatt a kábítószerügy területén immár 2 éve stratégiai útmutatás, egyértelműen kifejtett szakmai prioritások nélkül folyik a munka. A drogellenes stratégia és a forráshiány következtében korábban jól működő szolgáltatások szűnnek meg, gyakorlatilag nincs prevenciós tevékenység az iskolákban, hiányoznak a kábítószer-használat változásait nyomon követő kutatások.

Az ombudsman egyetért az úgynevezett dizájner drogok betiltását eredményező jogszabályi változással, a C-lista bevezetésével. Továbbra is probléma viszont, hogy nincs gyors reagálást lehetővé tevő, sürgősségi eljárás, amellyel rövid idő alatt tiltó listára vehetnék a veszélyes új szereket.

A biztos szerint a jelenlegi ellátórendszer nem alkalmas a gyermek- és ifjúság- addiktológiai ellátásra. A gyermekpszichiátriákon nem megoldott a szenvedélybeteg kiskorúak elkülönítése a többi gyermektől, a felnőtt addiktológiai osztályokon pedig a gyermekek elkülönítése a felnőttektől. Mindezek miatt sérül a testi és lelki egészséghez fűződő alapvető jog.

A Büntető Törvénykönyv tervezett szigorításával kapcsolatban az alapvető jogok biztosa kifejtette: a szakmai aggályok megalapozzák azt a következtetést, hogy a kábítószerrel visszaélés büntetőjogi szigorítása nem alkalmas arra, hogy hatékonyabbá tegye a drogfogyasztók ellátását az egészségügyi és szociális ellátórendszerben. Ellenkezőleg, különös kockázatot jelent a fiatalkorú drogfogyasztók és függőséggel küzdők számára, valamint felveti annak közvetlen veszélyét, hogy sérül a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a kormányt, hogy fontolja meg a dizájner drogok listára vételét elősegítő sürgősségi eljárás kidolgozását, tegyen hathatós lépéseket a gyermek-addiktológiai ellátás megteremtésére és soron kívül kezdeményezze új drogstratégia elfogadását. A kábítószerrel visszaélés Btk.-beli szabályozása kapcsán felhívta a kormány figyelmét: alakítsa úgy a szabályozást, hogy az ne veszélyeztesse a fiatalkorú drogfogyasztók egészségügyi és szociális ellátórendszer keretein belül történő ellátásának hatékonyságát.