null Justitia Regnorum Fundamentum - elismerések az ombudsmani hivatal alapításának évfordulóján

Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa, valamint Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi és Bándi Gyula jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettesek az ombudsmani hivatal megalakulásának évfordulóján átadták a Justitia Regnorum Fundamentum díjat a 2018. évi három kitüntetettnek: Prof. Dr. Vékás Lajos jogtudós, akadémikusnak, Mayer Évának a Barátság – nemzetiségi kulturális és közéleti folyóirat felelős szerkesztőjének és Prof. Dr. Kerekes Sándor környezetgazdásznak, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Kaposvári Egyetem egyetemi tanárának.
                                                                                                                                                                                             
A Justitia Regnorum Fundamentum díjat az ombudsmanok 2007-ben alapították. A kiemelkedő emberi helytállás, szakmai tevékenység vagy életút elismeréseként adományozzák annak elismeréseként, hogy a díjazott az alapvető jogok, különösen a gyermekjogok, a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai, a nemzetiségi jogok, illetve a környezetvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, vagy jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez. A díjat az alapvető jogok biztosa saját hatáskörben, részben pedig a nemzetiségi és a jövő nemzedékek biztoshelyettesének javaslatára ítéli oda.

Vékás Lajos professzor méltatásában elhangzott, hogy a díjjal az ombudsman azt ismeri el, ahogyan a jogtudós munkássága alapvető jogaink érvényesülését, az Alaptörvényben is elismert alkotmányos értékek és államcélok megvalósulását szolgálta és szolgálja. Vékás Lajos pályafutásából az indoklás kiemeli az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében játszott szerepét, oktatói tevékenységét és azt az európai hírnevet, amelyet a díjazott a magánjog, különösen a polgári jog és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok jogának kutatásával szerzett.

Mayer Éva, aki évtizedek óta fáradhatatlanul, kiváló szakértelemmel és empátiával segíti a nemzetiségi kulturális jogok érvényesülését a díjat kiemelkedő újságírói, szerkesztői és kultúraszervezési tevékenysége elismeréseként vehette át. A Barátság folyóirat, amelynek alapítója és felelős szerkesztője, nemcsak beszámol a hazai nemzetiségek életéről, rendezvényeiről, művészeti és tudományos teljesítményeiről, de fontos szerepe van a kisebbségpolitikai közélet alakításában is. A díj egyben a hazai német nemzetiségi újságírás és audiovizuális média elmúlt évtizedeinek elismerése is, amelynek Mayer Éva aktív alkotója is volt.

Kerekes Sándor professzor egyetemi tanárként is, de oktatói elhivatottságán túl is próbál hatni azokra a politikusokra, hivatalnokokra, gazdasági vezetőkre, akiknek hatalmukban áll tenni a fenntartható fejlődés érdekében – áll a díj indoklásában.  A környezet-gazdaságtant a bevettnél szélesebb körben határozza meg, a környezet megóvását az erős államtól várja, mert a gyenge, be nem avatkozó állam esetében a környezet állapota, mint hosszú távú érdek, háttérbe szorul. Több együttműködést és az egymásrautaltság elismerését sürgeti a gazdasági szférák között, mondván, hogy a világ különben nem bírja ki a féktelen fogyasztás okozta környezetszennyezést.

A Justitia Regnorum Fundamentum díjról, az idei és a korábbi díjazottakról, az idei három elismerés teljes indoklásáról a http://www.ajbh.hu/justitia-regnorum-fundamentum oldalon olvashatók információk.