null Ismét a Cseppkő Gyermekotthonról

Ismét a Cseppkő Gyermekotthonról

AJB 457/2011

 

A gyermekotthonban a szakemberek durva verbális agressziót tapasztaltak, felmerült a gyermekek fizikai bántalmazásának gyanúja is. Az ombudsman egy korábbi vizsgálatát követő utóvizsgálata mindezen túl most azt is kiderítette, hogy nőtt a dolgozók közötti fluktuáció, kevesebb a szervezett szabadidős program, ezáltal sérül a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Szabó Máté 2009-ben panaszbeadvány alapján vizsgálta az intézmény munkáját. Sajtóhírek alapján nemrég ismételten felmerült a gyermeki jogok sérelmének gyanúja, ezért az állampolgári jogok országgyűlési biztosa utóvizsgálatot rendelt el. Ennek során informálódott a gyermekjogi képviselők, gyámi-gondozói tanácsadók tapasztalatairól és elkérte a fenntartó vizsgálatát összegző szakmai anyagot. A gyermekotthonban az ombudsman munkatársai helyszíni vizsgálatot is tartottak. A külső szakértők munkáját azonban a jogbiztonságot sértő módon hátráltatta, hogy a kért adatokat, névsorokat, számszaki mutatókat az intézmény csak többszöri kérésre, késedelmesen adta át.

A gyermekotthonban a 2010. októberi vezetőváltást követően nőtt a fluktuáció, a pszichológusok időbeosztásuk miatt keveset foglakoznak a gyerekekkel. A szakértők a gyermekekkel szembeni durva verbális agressziót tapasztalták, valamint felmerült a fizikai bántalmazás gyanúja is, amiért Szabó Máté a gyermeki jogok, továbbá az emberi méltósághoz fűződő jog sérelmét állapította meg. A vizsgálat feltárta azt is, hogy az ügyeletes csoportban tartózkodó gyerekekkel érdemben nem foglalkoznak, a csoportok jelentős részében nem látható az összetartozás, a gyermekek közötti agresszió változatlanul fennáll, a vezetői kontroll nem megfelelő, a szabadidő szervezetlen.

Az új igazgató mennyiségi, minőségi és gazdaságossági szempontok alapján felülvizsgáltatta a gyermekek és a dolgozók étkeztetését, gondoskodott a változatosabb és egészségesebb étrendről és az étlap összeállításához már kikérik a gyermekek véleményét is. Összességében az ellátás javult, de a szakértők észrevételezték, hogy továbbra is kevés a gyümölcs és a zöldség, a reggelit és a vacsorát többször gyengének, egysíkúnak találták.

A gyermekotthoni csoportokban a szülői felügyeleti jogok gondozási nevelési feladatait a gyermekkel foglakozó nevelők, gyermekfelügyelők gyakorolják, törvényes képviseletüket, vagyonkezelésüket a szakmai egység vezetője látja el. A gyermekvédelmi törvény rendelkezései azonban e vonatkozásban nem egyértelműek, ezért Szabó Máté a nemzeti erőforrás minisztertől a jogszabály felülvizsgálatát kérte.

A gyermekjogi szakombudsmanként eljáró biztos ugyancsak a minisztertől várja, hogy támogassa a szakemberek kiválasztására, képzésére, továbbképzésre vonatkozó nemzetközi ajánlások, valamint a hazai módszertani javaslatok gyakorlati megvalósítását. Szabó Máté megítélése szerint miközben a családi gondoskodást nélkülöző gyermekekről való gondoskodás állami feladat, annak ellátására kevésbé alkalmas, illetve alkalmatlan személyeket is foglalkoztatnak és ez a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát közvetlenül veszélyeztetheti.

A biztos a jogszabály felülvizsgálatát javasolta annak a felismerésnek a nyomán, hogy a gyermekek gyámjainak, gondozóinak munkáját ellenőrző szakszolgálat a hatályos szabályozás szerint – a gyermeki jogok megsértése estén – nem tehet javaslatot igazgatási bírság kiszabására, egyeztető megbeszélés összehívására, valamint a jogsértő személy továbbképzésére.

Szabó Máté szerint a gyermekjogi képviselők – a szükségesnél kisebb létszámuk miatt – nem tudják maradéktalanul ellátni a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladataikat, ezért az ombudsman a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatóját a létszámbővítés lehetőségének vizsgálatára kérte.

A jelentés az alábbi címen teljes terjedelmében is megtekinthető: http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100457.rtf