null Egy gyermekotthon problémájáról

Egy gyermekotthon problémájáról

AJB-3091/2012

 

A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való alapjogát sérti, ha a velük foglakozó szakemberek nem, vagy csak késedelmesen jelzik a gondjaikra bízott gyermek szexuális bántalmazásának gyanúját – állapította meg Szabó Máté alapjogi biztos. Ugyanezen alapjog sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő, ha a tanúként kihallgatott gyermekek törvényes képviseletét olyan személy látja el, aki munkajogi függőségi viszonyban áll a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított intézményvezetővel.

Egy gyermekotthon igazgatója ellen az elmúlt év őszén szexuális bántalmazás gyanúja miatt rendőrségi eljárás indult. Az ombudsmanhoz forduló panaszos szerint az ügyben érintett gyermekek helyzete tarthatatlanná vált Az elmúlt években több gyermek utalt arra, hogy az igazgató szexuális tartalmú célzásokat tesz, időnként intim helyen érinti meg őket. A gyermekek valós segítséget nem kaptak, a bántalmazás gyanújáról tudomással bíró felnőttek csupán egymás között tettek kísérletet a probléma megoldására, illetve szóltak az igazgatónak, de csak az elmúlt év őszén fordultak az intézmény fenntartójához. Az alapvető jogok biztosa szerint sérti a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való alapjogát, hogy nem teljesült a gyermekvédelmi törvényben előírt jelzési és együttműködési kötelezettség, késedelmesen jelezték a bántalmazás gyanúját. A biztos álláspontja szerint már a gyermektől érkező első jelzést követően lehetőség lett volna arra, hogy az ügyben szakember (pszichológus, gyermekjogi képviselő, gyámi tanácsadó) járjon el.

A gyermekek gyámja – az intézmény igazgatója – a nyomozás megindításakor lemondott gyámi tisztségéről, a gyámhivatal pedig gyámul az igazgatóhelyettest rendelte. Az igazgatóhelyettes hosszú évek óta munkakapcsolatban állt a gyanúsított igazgatóval, neki volt alárendelve. Így az alárendeltség miatt azonban nem volt kizárható az érdekellentét a gyermekek és a törvényes képviseletüket ellátó személy között – ami közvetlenül is veszélyeztette a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. A biztos álláspontja szerint az érintett gyermekek törvényes képviseletére a gyermekotthon igazgatójától független eseti gondnok kirendelése volt indokolt.

Szabó Máté az emberi erőforrások miniszterét kérte, hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére. A legfőbb ügyészt pedig felkérte, hogy a jelentést ismertesse az irányítása alá tartozó nyomozó- és a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészi szervekkel.

A rendőrség az igazgató ellen folytatott nyomozást 2012 nyarán megszüntette, mivel nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203091.rtf/05d9a835-f3a6-47d3-b271-6c71c19c09e7 oldalon olvasható.