null Egy gyermekével kolduló anyáról

A koldulásról és a bérkoldultatásról

AJB 2301/2010

 

Autók között, piros lámpánál, másfél éves gyermekével a karján kéregetett egy asszony. A rendőrök közbelépésükkel egy lehetséges tragédia veszélyét is elhárították. Szabó Máté ombudsman ismét emlékeztetett rá, hogy jogszabály tiltja a gyermekkel való koldulást. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint be kellene emelni a jogszabályokba a bérkoldultatás, illetve koldulásra kényszerítés tényállását, pontosabban kellene meghatározni a zaklatás fogalmát és zöld telefonszámot kellene bevezetni, amelyen mindenki bejelentheti a koldulással kapcsolatos észrevételeit, kifogásait.

A társadalom nem szemlélheti közönnyel, kirekesztő módon a koldulást, illetve a koldulókat, Az ombudsman a 2010 tavaszán befejezett vizsgálata eredményeként figyelmeztetett arra is, hogy a koldulás szoros összefüggésben áll az állam szociálpolitikájával, foglalkoztatáspolitikájával, a társadalom erkölcsi állapotával. Számolni kell az állampolgárok közérzetének és biztonságérzetének romlásával és azzal, hogy a probléma egyszerre szociális és rendészeti kérdés.

Az ombudsman szintén hangsúlyozta, hogy 2000 márciusa óta a koldulás önmagában ugyan nem jogellenes, de szabálysértés, ha egy felnőtt gyermeket bujt fel koldulásra, vagy vele együtt koldul, netán zaklató módon kér pénzt. A zaklatás részletes, egyértelmű törvényi szintű megfogalmazása azonban hiányzik, a szankciók pedig a jogalkalmazó belátása, mérlegelése szerint alakíthatók – miközben az érvényesítésük, például a pénzbüntetés behajtásának lehetősége ebben a speciális közegben egyébként is kérdéses. Mindez veszélyezteti a jogbiztonságot, ami demokratikus államban elfogadhatatlan – jelentette ki már mintegy egy éve a biztos. Szabó Máté a bérkoldultatásról folytatott vizsgálata során a szakminiszterhez és az országos rendőr-főkapitányhoz fordult, de nem kapott érdemi válaszokat. Kiderült például, hogy a rendőrség egyetlen vidéki esettől eltekintve nem rendelkezik információkkal a szervezett kéregetés, a bérkoldultatás, az úgynevezett koldusmaffia jelenségéről és a jelenlegi statisztikai rendszer nem tartalmazza a „bérkoldulás", illetve a „koldulásra kényszerítés" fogalmakat. A szabálysértési törvénynek, a bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló országgyűlési határozatnak és kormányrendeletnek sincs erre vonatkozó rendelkezése. A belügyminiszter kijelentette, hogy – a kormányzati szándékkal összhangban – intézkedik az ország közterületeinek biztonságáról, tesz azért, hogy a koldulók esélyt kapnak saját maguk eltartására, a kormány kommunikációja azonban eddig elmaradt.

Az ombudsman most újra a valódi megoldásokat, a jogi környezet megváltoztatását sürgeti.