null Egy állattámadással összefüggő eljárási ügyben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog érvényesülését sértette az eljárás elhúzódása, illetve a késedelmes döntés egy szabálysértési ügyben – állapította meg jelentésében Dr. Kozma Ákos ombudsman. 

Egy panaszos egy állattámadás ügyében a jegyzőnél indított eljárás elhúzódását sérelmezte. A jegyző elfogultság miatt kizárási kérelmet terjesztett elő a felügyeleti szervnél, amely hosszú ideig nem járt el és a kizárási kérelem indokát sem tartotta megalapozottnak. A beadvány szerint annak ellenére nem döntöttek a kizárási indítványról, hogy a Kormányhivatalnak tudomása volt arról, hogy a veszélyes állatok a panaszos két kutyáját elpusztították.

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa az AJB-581/2020. számú ügyben készült jelentésében rámutatott, hogy a hivatalból megindítandó ügyekben benyújtott kizárási kérelmet nem azért kell elutasítani, mert hivatalbóli eljárásról van szó, és „nem elemezhető az ügyfél és a hatóság közötti viszony”, hanem úgy dönthet a végzésében a hatóság, hogy az adott ügyben nem zárja ki a jegyzőt, mert nem derül ki olyan indok, amely miatt ne lenne képes tárgyilagos döntést hozni.

A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos ügyében a kizárási kérelem elutasításáról szóló végzés meghozataláig hónapok teltek el úgy, hogy az alapügyben semmilyen intézkedés nem történt. Amennyiben a Hivatal nem tartotta elegendő indoknak a jegyző kérelmében előadottakat, végzésben, észszerű határidőn belül kellett volna elutasítania azt. A veszélyes ebbé nyilvánítást a jegyző egy másik bejelentő kérelme alapján, az eredetihez képest öt hónappal később kezdeményezte. A jegyzőnek azonnal intézkednie kellett volna a szabálysértési eljárás megindítása érdekében is.

Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az eljárás elhúzódása, illetve a késedelmes döntés sértette a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog érvényesülését.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés:  AJB- 581/2020