null Az ügyvédi kapcsolattartásról

Az ügyvédi kapcsolattartásról

AJB-3464/2012

 

A jogi képviselők a szigorú előírások miatt számtalan esetben csak nehézkesen jutnak be védencükhöz a büntetés-végrehajtási intézetekbe. A védőket sokszor csupán órákkal a nyomozási cselekmények előtt értesítik, így ők ezekben az esetekben érdemben alig, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a kihallgatásokon, ezért sérülhet a fogvatartottak tisztességes eljáráshoz való joga.

Az ügyvédi kamaráktól az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté úgy értesült, hogy az ügyvédeket sokszor csak a nyomozási cselekmények előtt rövid idővel – egy nappal vagy néhány órával korábban – értesítik, és néha még erre sem kerül sor. Amennyiben elmarad az értesítés, a jogi képviselő egyáltalán nem tudja ellátni a feladatát. Ha a nyomozási cselekmény előtt néhány órával értesítik a védőt, nincs lehetősége érdemben felkészülni a védelem ellátására, emiatt sérülhetnek a fogvatartottak jogai, elsősorban a védelemhez és tisztességes eljáráshoz való jog.

Az Alkotmánybíróság több határozatában utalt a „fegyverek egyenlőségére". Ez azt is jelenti, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő esélye kell legyen arra, hogy véleményt formálhasson, valamint azt, hogy a vád és a terhelt ugyanolyan teljességben ismerhesse meg a büntetőeljárás során keletkező releváns adatokat.

Rendszeresen visszatérő probléma, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek és az ügyvédek székhelye közti nagy távolság miatt jelentős az utazással töltött idő és az útiköltség. Emiatt az ügyvédek csak ritkán – a fogvatartottak által elvártnál ritkábban – látogatják a védenceiket.

Az ügyvédi kamarák kifogásolják, hogy a védők nehézkesen jutnak be a büntetés-végrehajtási intézetekbe. Megtörténik, hogy az ügyvédnek több órát is kell várakoznia, míg a fogvatartottal beszélni tud. A beszélők állapota is kívánni valókat hagy maga után, sok helyen kritikus körülmények között tud beszélni a védő az ügyfelével.

Szabó Máté jelentésében hangsúlyozta: a gyakorlatban számos olyan intézkedési lehetőség kínálkozik, amely vélhetőleg nem igényelne jelentősebb anyagi ráfordítást, a védők és az ügyfelek kapcsolattartása során mégis elősegíthetné a védelemhez való alapjog hatékonyabb érvényesülését.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a büntetőeljárásról szóló törvényben a védők értesítésére vonatkozó rendelkezéseket, biztosítva azt, hogy a védők kellő időben értesüljenek az egyes nyomozási cselekmények elrendeléséről. Felhívta továbbá a miniszter figyelmét az ügyvédi kamarákkal való együttműködésre és egyeztetésre a törvénymódosítás megalkotásakor.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203464.rtf/ec69e5b5-f277-49da-adbd-df2cc67a531a oldalon olvasható.