null Az ombudsman tájékoztatást kér a budakeszi Álomvölgy értékeinek védelmében

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese állampolgári panasz alapján tájékoztatást kér az érintett hatóságoktól Budakeszi város Álomvölgy nevű, Natura 2000 védettségű természeti területén az önkormányzat változtatási tilalma ellenére folyó területhasználat ügyében.

Dr. Kozma Ákos ombudsman a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese által adott tájékoztatás, valamint a hivatalához érkező panaszok, megkeresések alapján figyelemmel kíséri hazánk környezeti állapotát, az annak változásait érintő ügyeket, különösen tekintettel a nemzet közös örökségének részét képező természeti és kulturális értékek védelmére. Az alapvető jogok biztosa és helyettese jelenleg állampolgári panaszbeadvány alapján – amelyhez egy országgyűlési képviselő írásbeli választ igénylő kérdése is kapcsolódik – tájékoztatást kért az érintett hatóságoktól a budapesti agglomeráció természeti, kulturális és tájértékeket őrző területén, a budakeszi Álomvölgyben folyó, ezen értékek fennmaradása szempontjából potenciálisan aggályos területhasználati változások ügyében.

A közösségi jelentőségű és részben fokozottan védett területen a helyi önkormányzat változtatási tilalma ellenére – jogerős hatósági engedélyekre hivatkozva – út- és közműépítési munkálatok zajlanak. A védett értékek megőrzése érdekében lokálpatrióta helyi polgárok léptek fel a munkálatok ellen.

Az ombudsman az országgyűlési képviselőnek írt válaszlevelében is kiemeli, hogy a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesével együtt figyelemmel kíséri az Álomvölggyel kapcsolatos döntéseket és eseményeket, valamint folyamatban van a panaszbeadványban foglaltak alapján a tényállás részletes feltárása, amely magában foglalja az alapjogi biztos hatáskörének tisztázását is. Dr. Kozma Ákos hangsúlyozta, hogy eljárása során mindenekelőtt tájékozódnia szükséges, hogy az ügyben lefolytatott hatósági eljárásokkal és döntésekkel kapcsolatos álláspontját megalapozottan tudja kialakítani.