null Az ombudsman projektkiadványairól

Projekt-összefoglaló kiadványok a válság hatásairól és a büntetés-végrehajtásról

 

Hajléktalanság. A közterületi lét kriminalizálása. Bűnbakképzés. Uzsora. A környezetvédelem, mint a válság vesztese. A gazdasági válság megjelenése a közszolgáltatásban, az egészségügyi dolgozók helyzetében, a nyugdíjrendszerben, a rokkantsági ellátórendszerben. A végrehajtási eljárások és a magánszemélyek csődvédelmének problémái. A válságfolyamatok Szentgotthárdon és térségében – a nemzetiségi kérdésektől a környezeti hatásokig. Tények az alapvető jogok biztosa kiemelt projektjét, következtetéseit, ajánlásait, alkotmánybírósági fellépését összegző kiadványból.

Az ombudsman munkatársaival /documents/10180/143247/valsag_vesztesei_2013.pdf/1c0ec423-1afe-449c-bebd-a6f0e0737962" címmel vizsgálta azokat az alapjog-sérüléseket és korlátozásokat eredményező problémákat, amelyek a gazdasági-pénzügyi válságból erednek, és amelyek tünetei a társadalomban is jelentkeznek. A válságnak a társadalom szinte teljes egésze érintettje és vesztese, és különösen súlyosan érinti az egyébként is hátrányos helyzetű csoportokat – mondta el a kötetbemutató rendezvényen Szabó Máté. Az alapjogi biztos a 2012-es év hazai és nemzetközi szakmai újdonságának nevezte a projektet, amelyben az egységes ombudsmani hivatal az alapjogi, környezeti, nemzetiségi kérdéseket komplex módon, összefüggéseikben és kölcsönhatásukban is elemezte. Kimutatta, hogy a nehezedő gazdasági viszonyokra és a kiéleződő társadalmi problémákra az állam – sokszor éppen a források szűkössége miatt – kevéssé hatékonyan, vagy éppen diszfunkcionális módon reagál. Az alapvető jogok biztosa ezt a jelenséget nevezte „a válságkezelés válságának".

A válságkezelés válsága megjelent a büntetés-végrehajtás munkájában is. Az igazságszolgáltatás egyre szélesebb körben alkalmazza a szabadságvesztés büntetést, ám mivel a válság következtében a büntetés-végrehajtás nem vagy alig jut kiegészítő forrásokhoz, intézeteiben krónikus a túlzsúfoltság, az embertelen és megalázó körülmények. A túlterhelt és alulfizetett hivatásos személyzet pedig épp a nevelést és a társadalomba visszavezető funkciót kénytelen elhanyagolni. Így a szabadságvesztés büntetésüket töltők egyre nagyobb hányada válhat visszaesővé, vagy a börtönbeli abúzus hordozójává, és nem érvényesülnek a fiatalkorúakkal és az előzetes letartóztatottakkal szembeni bánásmód speciális követelményei. A válság túlterheli a válság kezelését elősegítő intézményt akár olyannyira, hogy működési anomáliák és funkcionális zavarok keletkezhetnek.

A büntetés-végrehajtás, valamint a külföldiek idegenrendészeti fogvatartásának alapjogi helyzetéről készült /documents/10180/143247/buntetes_vegrehajtas_2013.pdf/5c3f8199-ed7a-4e1a-842a-557af460fbff" címmel összefoglaló kiadvány. Csóti András országos parancsnok a kiadvány bemutatóján arról is beszélt, hogy a büntetés-végrehajtás ma elkészült kódexének szövegezésében támaszkodtak az ombudsmani hivatal vizsgálati megállapításaira, javaslataira is.

A projekt kapcsolódott az ügyvédek és a hozzájuk fordulók jogainak vizsgálatsorozatához is. Ezt indokolták az ügyvédek büntetés-végrehajtással kapcsolatos problémái. Ilyen például, hogy a terhelttel való kapcsolattartás feltételei nem biztosítottak megfelelően minden börtönben, vagy például sokat, akár órákat kell várniuk, míg az ügyvédek egyáltalán bejuthatnak a védencükhöz. A büntetés-végrehajtás oldaláról ezzel szemben magától értetődő módon jelentkezik az intézetek sajátos rendjének betartatása iránti igény.

Az alapvető jogok biztosának két projektkiadványa a hivatalban térítésmentesen átvehető.