null Az ombudsman fellépése a Fogyasztóvédelemnél, a fogyasztó védelmében

A jogbiztonság, a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog, valamint a petíciós jog sérelmét állapította meg Székely László ombudsman abban, ahogyan a Fogyasztóvédelem két intézménye egy közérdekű bejelentés, illetve egy annak kezelésével kapcsolatos panasz ügyében eljárt. Az alapvető jogok biztosa a két hivatal vezetőjétől a jogszabályok betartatását kérte.

A Biztoshoz forduló panaszos azt kifogásolta, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége nem reagált a neki benyújtott közérdekű bejelentésre, majd a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) sem válaszolt a közérdekű bejelentés ilyen kezelését sérelmező beadványra.

2014. január 1-jétől az ombudsman új hatáskörökkel rendelkezik: kérelemre vizsgálja az egyes közérdekű bejelentések megfelelő intézését. A bejelentő a biztosnak küldött beadványában azt részletezte, hogy nem kapott visszaigazolást a Felügyelőséghez előterjesztett közérdekű bejelentése befogadásáról, és a bejelentést követő négy alkalommal megtett írásbeli és további telefonos megkeresésére sem reagált a Felügyelőség. A bejelentő a Felügyelőség eljárásának mulasztása miatt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordult, de ez a beadványa is válasz nélkül maradt. Ezért az alapvető jogok biztosához fordult és kérte az eljárások kivizsgálását.

Mivel a beadvánnyal összefüggésben felmerült a jogbiztonság, a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog, valamint a petíciós jog sérelmének a gyanúja, az ombudsman vizsgálatot indított. Székely László megkereste a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, és ő már kapott választ.Annak alapján megállapítható volt, hogy a Felügyelőség nem tett eleget a törvényben meghatározott eljárási és vizsgálati kötelezettségének, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig adminisztrációs hiba következtében mulasztott.

Az alapvető jogok biztosa ezek után felkérte Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetőjét, intézkedjenek, hogy a továbbiakban elejét vegyék a jelentésben feltárt, alapvető jogokat érintő visszásságok lehetőségének, és tegyenek annak érdekében is, hogy hivataluk a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyeljen a jogszabályok betartására.