null Az ombudsman a települési adóról

Az alapvető jogok biztosa figyelemmel kíséri a települési adót megállapító rendeleteket, de nem támadja a felhatalmazó rendelkezést az Alkotmánybíróságon.

A helyi adókról szóló törvény 2015. január 1-jén hatályba lépett módosítása felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy települési adókat határozzanak meg. Más adónemekkel ellentétben a törvény nem részletezi, hogy milyen vagyontárgyak, források adóztathatóak, és azok mértékét sem rögzíti. Egy országgyűlési képviselő kezdeményezte, hogy az ombudsman forduljon az Alkotmánybírósághoz a felhatalmazó rendelkezés megsemmisítését kérve. A vizsgálat során Székely László alapjogi biztos áttekintette a közteherviselési kötelezettség tartalmát és megállapította, hogy a helyi adókról szóló törvényben szabályozott települési adó közteher, és az Alkotmánybíróság gyakorlata következetes abban a tekintetben, hogy a jogalkotót széles mérlegelési jog illeti meg, mit választ a közteher tárgyának, forrásának, alanyának és mértékének.

Az Alaptörvény a közterhekkel kapcsolatos jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatát csak kivételesen teszi lehetővé, ezért az ombudsman csak arról foglalt állást, hogy az emberi méltóságot sérti-e a helyiadó-törvény vonatkozó szabálya. Ennek során nem találta megállapíthatónak, hogy a törvény települési adó előírására felhatalmazást adó rendelkezése az adóalany olyan szintű kiszolgáltatottságát eredményezné, amely ellentétes lenne az emberi méltóság Alaptörvényben foglalt sérthetetlenségével. Mindezekre tekintettel az alapvető jogok biztosa nem kérte az Alkotmánybíróság eljárását.

Az ombudsman hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helyi adókról szóló törvény a települési adóra vonatkozó legfontosabb részletszabályokat sem tartalmazza. Így az egyes egyedi ügyek vizsgálata során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a települési adó gyakorlati alkalmazása a jövőben ne legyen parttalan, kiszámíthatatlan, hiszen az adó alapjának és mértékének meghatározása teljes egészében az önkormányzat belátásán múlik. Mindezekre tekintettel Székely László ombudsman különös figyelmet kíván fordítani arra, hogy a települési adókat meghatározó önkormányzati rendeletek kapcsán érvényesülnek-e az Alaptörvényből levezethető garanciák.