null Az iskola felelősségéről

Magántanulók, közfeladatok – az ombudsman az iskola felelősségéről

AJB 830/2010

 

A tanuló – a magántanuló is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni őt és szüleit a magántanuló jogairól és kötelességeiről. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint az iskolába járó többi tanköteles fiatalt, de egyes jogait külön is nevesíti a jogszabály.

 

Az iskola igazgatójának nyomására egyezett bele egy édesanya, hogy a gyermeke magántanulóként folytassa a tanulmányait. Ezekután pedig az iskola még ahhoz sem járult hozzá, hogy a gyermek részt vegyen a tanításon kívüli rendezvényeken – áll az ombudsmannak címzett panaszbeadványban.

 

Szabó Máté vizsgálatában mindenekelőtt tisztázta a magántanulói jogviszony keletkezésének szabályait. A döntés alapvetően a szülőé, de a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján is folytatja tanulmányait magántanulóként. A két eljárás között lényeges különbség van. Ha a szülő dönt, akkor például a vizsgákra való felkészülés körülményeit is neki kell megteremtenie. Ha viszont a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján lesz a gyermek magántanuló, az iskolai neveléséről és oktatásáról-felkészítéséről, érdemjegyeinek megállapításáról, illetve a mindehhez szükséges pedagógusokról - a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelő módon - annak az iskolának kell gondoskodnia, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. Ez utóbbi esetben a szülő kérésének megfelelő időszakra akár még házi gyermekfelügyeletet is kell biztosítani, de ha a szülő maga dönt a gyermeke magántanulói „státuszáról", a házi gyermekfelügyeletet is neki kell megoldania.

 

A panaszügyben felhozott visszásságot éppen a döntés módja idézte elő, ugyanis formailag a szülő határozott, ám ezt az iskola igazgatójának kifejezett nyomására tette. A direktor pedig elmulasztotta egy fontos kötelességét: nem kérte ki az illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, hogy a gyermek számára előnyös vagy hátrányos-e a magántanulóvá minősítése. A vizsgákra való felkészülése érdekében az iskola magántanulói órarendet állapított meg, majd az igazgató gyakorlatilag kitiltotta a magántanulót az intézményből.  Ehhez pedig nem volna joga, hiszen a jogszabály arról is rendelkezik, hogy a magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra, iskolai étkeztetésre is.

 

Az igazgató sorozatosan és súlyosan megsértette az oktatással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, az iskola eljárása szemben állt a jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljárással, a művelődéshez (oktatáshoz) fűződő jogokkal, valamint a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való alapvető jogaival – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

 

A biztos rámutatott arra is, hogy az iskolának a tehetségkutatáson és tehetséggondozáson túl feladata a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. Ide tartozik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okok felderítése és a káros hatások megelőzése, ellensúlyozása. Az iskola élhet a pedagógia eszközeivel, alkalmazhatja a konfliktuskezelést, igénybe veheti a pedagógiai szakszolgálat és a gyermekjóléti szolgálat közreműködését. is.

Az ombudsman kérte az Általános Iskola és Pedagógia Szakszolgálat igazgatóját, hogy vizsgálja felül, miként jött létre a bepanaszolt iskola magántanulóinak ilyen jogviszonya. Felkérte a település polgármesterét, hogy az általános iskola fenntartójaként tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett oktatási intézmény működése teljes körűen megfeleljen a jogszabályok előírásainak.