null Az elévülési idő egységesítéséről

Egy év lesz a pótdíjak elévülése

OBH 3572/2009

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa másfél hónappal ezelőtt kezdeményezte, hogy a Kormány a vasúti személyszállítási szerződésekre vonatkozó rendeletében – a közúti személyszállítási szerződésekre vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan – 1 évben határozza meg a pótdíjkövetelések elévülési idejét.

Szabó Máté országgyűlési biztos azért kezdeményezte a szabályozás módosítását, mert a BKV Zrt. pótdíjazási gyakorlatát vizsgálva szembesült azzal, hogy az 1 éves elévülés csak az autóbusszal, trolibusszal és villamossal végzett személyszállítási szerződéseire vonatkozik, a metróval, a HÉV-vel, a fogaskerekűvel végzett tevékenységre azonban nem. A Biztos korábban a BKV-nál kezdeményezte, hogy követeléseit egy éven túl minden esetben tekintse elévültnek. A közlekedési vállalat ugyanis nem tehet különbséget utasai között attól függően, hogy autóbusszal, vagy metróval utaznak. A BKV a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján ezt a kezdeményezést nem tartotta megvalósíthatónak.

A biztos az utasok közötti hátrányos megkülönböztetés megszűntetése végett a Kormányhoz fordult, indítványozva a jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát és az elévülési idő egységes 1 éves meghatározását. A kezdeményezésre adott válaszában a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy a módosítás előkészítése megkezdődött, az egységesen egy esztendős elévülési időt kimondó rendelkezés életbe lépését 2009. december elejére tervezik mind a közúti (autóbusszal, trolibusszal, és villamossal végzett), mind a vasúti (ideértve a metrót és a HÉV-et is) személyszállítás esetében.