null Az elektronikus úton tett feljelentés is feljelentés

3121/2009

 

Az elektronikus úton tett feljelentés is feljelentés, úgy is kell kezelni

 

Ellentétes a jogállamiság elvével és az abból fakadó jogbiztonság követelményével, sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha a rendőri nyomozó hatóság az állampolgár elektronikus úton megküldött feljelentését nem iktatja, és arról nem dönt a jogszabályban előírt határidőn belül – állapította meg Szabó Máté ombudsman egy panasz kivizsgálása után.

 

A panaszos még februárban a nyomozó hatóság e-mail címére küldte el feljelentését. Annak sorsáról azonban nem kapott tájékoztatást, ezért az ügyészségnek is megküldte a levelét és egyúttal kérte a nyomozás megindítását. Az ügyészség a feljelentést továbbította a rendőrkapitányságra, amely ennek alapján, két hónapos késéssel kezdte meg a nyomozást.

Az ombudsman vizsgálatában a törvényi és iratkezelési szabályozásból indult ki. Eszerint a rendőrségen iktatni kell minden beérkezett küldeményt – informatikai eszközön továbbítottat  is – és három napon belül kell határozni a nyomozásról, vagy a feljelentés elutasításáról. Ez a panaszolt esetben nem történt meg. Ugyanakkor fegyelmi eljárás nem indulhatott, mert nem lehetett megállapítani, ki hibázott. Az érintett rendőrkapitányság vezetője elrendelte, hogy az állománnyal ismertessék a konkrét esetet, annak tanulságait és utasítást adott, hogy az e-mailben érkező leveleket (a kéretlen reklámok kivételével) nyomtassák ki. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a kerületi rendőrkapitány válaszát elfogadta, ezekután ombudsmani intézkedést nem tartott szükségesnek.