null Az éhen halt gyermek ügyében

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye

a 13 hónapos korában éhen halt gyermek ügyében

(OBH 1024/2008)

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jogszabály-módosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi törvénybe kerüljön bele, hogy milyen következményekkel jár, ha a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai elmulasztják jelzési és együttműködési kötelezettségüket.

Az ombudsman hivatalból vizsgálatot folytatott a Népszabadság c. napilap 2007. december 22-én megjelent „Éhhalál 13 hónapos korban" című cikke alapján. Az írásban feltárt körülmények ugyanis arra utaltak, hogy sérült a gyermek élethez, valamint kiemelt védelemhez való joga.

A vizsgálat feltárta, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának 2005 januárjától tudomása volt a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségéről. A hét gyermeket nevelő családdal kapcsolatban állt a családgondozó, a védőnő, a gyermekorvos, a pedagógusok, a jegyző. A családon belüli erőszak miatt már korábban rendőri intézkedésre is sor került. A vizsgálat megállapította, hogy – bár tudtak a csecsemő veszélyeztetettségéről – a gyermek védelmére jogosult és köteles hatóságok valamint szolgáltatók nem tettek eleget a gyermekvédelmi törvényben előírt jelzési, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek. Nem hoztak hatékony intézkedéseket a gyermeki jogok érvényesülésére, ami sértette a gyermek kiemelt védelemhez fűződő jogát.

A biztos mindezek alapján kezdeményezte a gyermekvédelmi törvény módosítását.

 

Budapest, 2008. április 9.

Dr. Szabó Máté sk.