null Az egyenruhások szolgálatra alkalmasságáról

Az egyenruhások szolgálatra alkalmasságának megítéléséről (FÜV)

AJB-7727/2010

 

Az egyenruhások foglalkoztatása speciális közszolgálati viszony. A jogaik és kötelezettségeik általánostól eltérő meghatározása nem összeegyeztethetetlen az alapvető alkotmányos jogokkal, de a szolgálatra való egészségi alkalmasságuk megítélésének egyes jogszabályai egységesítést, korszerűsítést sürgetnek – mutatott rá hivatalból folytatott vizsgálata eredményeként Szabó Máté országgyűlési biztos.

Az egyenruhás munkavállalóktól – legyenek azok rendőrök, tűzoltók, pénzügyőrök, katasztrófavédők, katonák, egyéb speciális közszolgálatot teljesítők – a lakosság személyi és gazdasági biztonsága megteremtését, garantálását várja el. Az egyenruhások tevékenységének egyik feltétele, hogy egészségi, pszichikai és fizikai szempontból is alkalmasak legyenek feladataik elvégzésére. Ezért fontos a körültekintő, rendszeres vizsgálatuk és betegség vagy baleset esetén a további alkalmasságuk felülvizsgálata. Ez utóbbit, ennek mechanizmusát jogszabályok rendezik. Az országgyűlési biztos megvizsgálta, hogy e szabályok összeegyeztethetőek-e a jogállamiság elvével, a jogbiztonság, valamint a diszkrimináció tilalma, illetve az egyenlő bánásmód követelményével, továbbá megállapítható-e az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság.

Szabó Máté az egyenruhások munkáltatásának speciális közszolgálati viszonynak minősülését, illetve jogainak és kötelezettségeinek az általánostól eltérő meghatározását nem tartotta összeegyeztethetetlennek alapvető alkotmányos jogokkal. A különböző szolgálati ágakra irányadó jogszabályok harmóniájának hiányából fakadóan azonban több visszásságot állapított meg.

Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságot vizsgáló szakemberek a katonák kivételével nem javaslatot tesznek az alkalmasságra vagy alkalmatlanságra, illetve azok változataira, hanem önálló, kizárólagos döntést hoznak, ami azzal, hogy nem biztosítja az alkalmasság komplex elbírálását, jogbizonytalanságot idézhet elő, de sértheti a tisztességes eljáráshoz való jogot és a diszkrimináció tilalmát is. A jogállamiság és az emberi méltóság érvényesítése, valamint a jogok egyenlő elosztásának elve pedig azt követelné meg, hogy a jogalkotó – az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével – eltérő alkalmassági követelményeket határozzon meg a szolgálatra jelentkező, a már állományban lévő, illetve a megváltozott egészségi állapotú személyek esetében.

A biztos úgy gondolja továbbá, hogy az egészségi vizsgálatok mechanizmusán változtatna, ha azokat az orvosi bizottságok részletes, foglalkozás-egészségügyi alapvizsgálat eredménye alapján végeznék és csak indokolt esetben, célzottan kerülne sor egy-egy kiegészítő vizsgálatra. Ez felelne meg ugyanis a jogállamiság elvének és az egyenlő bánásmód követelményének.

A jogállamiság elve sérelmének tartja Szabó Máté azt is, hogy fizikai alkalmatlanság megállapítása ellen egyáltalán nincs jogorvoslati lehetőség, a másodfokú felülvizsgáló bizottsági döntéseket pedig nem lehet megtámadni bíróság előtt. Nem egységesek a jogszabályok az egészségügyi szabadság engedélyezése ügyében sem. Amíg az a katonák és pénzügyőrök esetében bizonyos körülmények mellett kötelező, a rendőrök, katasztrófavédők, tűzoltók, bv. őrök esetében csak a szolgálatképtelenség megállapítására irányadó általános szabályok szerint engedélyezhető Ez a helyzet az ombudsman szerint alkalmas az egyenlő méltósághoz való jog és a diszkrimináció tilalma sérelme közvetlen veszélyének előidézésére.

A pénzügyőrök egészségi alkalmasságát a szervezeten belül működő egység végzi, a más egyenruhásokét pedig az erre kialakított független, külső szerv. Ez a különbségtétel is ellentétes a jogállamiság elvével, a diszkrimináció tilalmával és az egyenlő bánásmód követelményével.

Az országgyűlési biztos a jogállamiság elvével összeegyeztethetetlennek ítélte meg azt, hogy miniszteri rendelet – szemben a törvény azon előírásával, hogy más beosztásba helyezésre szolgálati érdekből vagy kérelemre kerülhet sor – egészségügyi okból is lehetővé teszi a más beosztásba helyezést. A jogbiztonság követelménye sérelmén kívül a diszkrimináció tilalmának sérelmét is megállapította a biztos amiatt, hogy a jogszabályok nem tartalmaznak azonos rendelkezéseket arra az esetre, amikor az egészségi állapot felülvizsgálati eljárás eredménye szerint az egyenruhás jelenlegi beosztásában alkalmatlan, de más beosztásban alkalmas lehet.

Megállapításai alapján Szabó Máté felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy fontolja meg az egyenruhások egészségi alkalmasság vizsgálata egységes, korszerű, az állomány egészségének védelmét, helyreállítását, fejlesztését támogató, az érintett szervek állománymegtartó-képességét növelő rendszerének megteremtését, megítélése módjának egységes jogszabályban való részletes kidolgozását, különös figyelemmel arra, hogy társadalmunk e tagjai jog- és életvitelbeli korlátozások mellett végzik munkájukat és élik családi életüket.

A jelentés az alábbi címen teljes terjedelmében is megtekinthető:

http://www.obh.hu/allam/jelentes/201007727.rtf