null Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

A koronavírus-járvány második hulláma ismét ráirányítja a társadalom figyelmét az idős emberek helyzetére és alapvető jogaikra. Miközben azonban felismerjük az idős emberek sérülékenységét és az őket fenyegető veszélyeket, nem feledkezhetünk meg a szolidaritásról, továbbá arról sem, hogy eme korosztály képviselői nem csupán a mostani rendkívüli körülmények között, de mindenkor különleges figyelmet igényelnek – emlékeztet az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos ombudsman.

A modern társadalmakban nő a születéskor várható élettartam, eközben azonban egyre több a magányossá váló idős ember. A demográfiai tendenciák pedig mindenütt az elöregedő európai társadalom képét mutatják nemcsak a távlati jövőképünkben, de már a jelenünkben is. Az ENSZ Közgyűlése 29 éve, 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a méltó időskorra, a társadalom eme jelentős csoportjának jelenére és jövőjére.

Magyarország Idősügyi Nemzeti Stratégiája az aktív időskor elvére épül, az idős emberek számára olyan intézményes segítséget kíván biztosítani, amely lehetővé teszi az aktív részvételüket a társadalom életében minden tekintetben, biztosítva autonómiájukat, növelve biztonságukat. A XXI. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása, ami a fejlett világ számára az egyik legnagyobb társadalmi siker, egyúttal a legnagyobb kihívás is. E kihívásra is reagált hazánk időspolitikája kereteinek kialakításával. Tekintettel arra, hogy igen sokrétű és átfogó változásokra van szükség, 2034-ig szól ez a munka – két ütemben, 2010-től 2022-ig, majd 2023-tól 2034-ig tervezhet így a hazai szakpolitika. Ezáltal biztosítható, hogy a Stratégia megvalósításának ütemezése követni tudja az ország gazdasági fejlődését, alkalmazkodjon a társadalom- és gazdaságpolitikához. 

Az alapvető jogok biztosa a sérülékeny társadalmi csoportok jogainak védelmére kapott kiemelt felhatalmazása alapján folyamatosan, kiemelt módon foglalkozik az idős embereket érintő alapjogi kérdésekkel – ügyeik, problémáik, kérdéseik és kéréseik kezelésével. 

Dr. Kozma Ákos ombudsman az idősek világnapja alkalmából felhívja mindenki figyelmét arra, hogy sérülékenységük, olykor súlyos kiszolgáltatottságuk miatt különösen fontos az idős emberek védelme, támogatása és segítése. E veszélyeztetett társadalmi csoport tagjai nem csupán a mostani rendkívüli körülmények között, de mindenkor és minden tekintetben különleges bánásmódot igényelnek.