null Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Válság, járványok és más krízisek idején még fontosabbá válnak a gyermeki jogok és az a szemléletmód, ahogyan a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekhez közelítünk” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet: a gyermeki jogok nem igények, hanem alkotmányos normák, amelyeket a gyermekek valós szempontjai, alapvető szükségletei hívnak életre.

Az első nagy nemzetközi gyermekjogi dokumentumnak az 1924-es Genfi Nyilatkozatot szokás tekinteni, amelyet egy addig példátlan globális krízis – az első világháború és az azt követő súlyos gazdasági és társadalmi helyzet, továbbá a hatalmas spanyolnáthajárvány tombolása hívott életre. Öt pontja ma is megszívlelendő. Eszerint bajban mindig először a gyermekeken kell segíteni, a gyermek egészséges fizikai és szellemi fejlődéséhez szükséges valamennyi erőforrást biztosítani kell, a gyermeket arra kell nevelni, hogy a „kenyerét megkereshesse”, és annak tudatában, hogy képességeit embertársai szolgálatába állíthassa.

Az ennek szellemi talajára építkező, az ENSZ égisze alatt 65 évvel később megszövegezett Gyermekjogi Egyezmény megkülönböztetett helyet foglal el a nemzetközi jogvédelemben – átformálta és folyamatosan formálja a gyermeki jogokról való gondolkodást. Az Egyezmény alapján minden gyermek születésétől kezdve valódi, kikényszeríthető általános és speciális jogokkal bír, a szülőknek, a családnak, a társadalomnak és nem utolsósorban minden egyes államnak az ő legjobb érdekük védelmén kell munkálkodnia. A gyermekek nem kis felnőttek, nem puszta eszközei, céljai valaminek, nem egyszerű statisztikai adatok. A gyermekek önálló jogokkal, méltósággal, akarattal, egyéniséggel, fejlődő személyiséggel rendelkező emberek. Az Egyezmény értelmében minden gyermeknek jár a tisztelet, az odafigyelés és a megbecsülés.

Magyarországon az alapvető jogok biztosának kiemelt feladata, hogy egyfajta gyermekjogi ombudsmanként működjön. Küldetése, hogy nyomon kövesse a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, a magyar szakemberek körében szakmai párbeszédet tartson fenn, közreműködjön a válaszok nemzetközi keresésében.

Az alapvető jogok biztosa 2020-ban is számos fontos üzenettel bíró, közvetlenül vagy közvetve a gyermekek jogainak védelmével és érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatot folytatott. Vizsgálta az oktatást érintő egyedi beadványokat, az iskolai véleménynyilvánítás korlátozhatóságát, áttekintette a testvérek közös örökbefogadásának gyakorlatával, a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek oktatásának helyzetével kapcsolatos kérdéseket, a gyermekek ismételt hatósági meghallgatásának következményeit tárta fel. Áprilistól pedig a gyermekotthonokban és a különleges gyermekotthonokban több helyszíni, személyes látogatás során győződött meg a járványhelyzettel kapcsolatos speciális problémákról, és a megtett intézkedésekről.

Dr. Kozma Ákos a gyermekek jogainak világnapján emlékeztet arra, hogy a jelenlegi járványhelyzet sok mindent meghatároz és befolyásol, de nem teheti zárójelbe a gyermeki jogokat. Kényes egyensúlyt kell fenntartani a gyermek jogai, legjobb érdeke, a biztonság, vagy épp az oktatáshoz való jog biztosítása között, mindez pedig a korábbinál is erősebb együttműködést, közös gondolkodást kíván az állami és a civil szféra, a nemzeti és a nemzetközi szervezetek között.