null Az Alapvető Jogok Biztosának Közleménye a megújulás alatt álló szülészeti osztályokról

A Családbarát Szülészeti Pályázati Program keretében 2018-tól kezdődően pályázhattak a kórházak a családbarát szülészetek, koraszülött intenzív ellátóhelyek kialakítását célzó támogatásokra. Ennek köszönhetően számos beruházás kezdődött meg. Az alapvető jogok biztosa arra kéri az egészségügyi intézmények vezetőit, hogy az átalakítások során különös figyelemmel legyenek a betegjogok biztosítására.

A családbarát ellátás alapja elsősorban az a szemlélet, amely az édesanyát, az édesapát és a születendő/újszülött gyermeket egységként kezeli és a születésre mint természetes folyamatra tekint. Ahhoz, hogy minden ellátott alapvető jogai érvényesülni tudjanak, az egészségügyi intézmények szolgáltatásának hátterét jelentő infrastruktúrát is kétségkívül a betegjogok és a családközpontú ellátásmodell szolgálatába kell állítani. Ugyanakkor igen sajnálatos lenne, ha az ezen cél érdekében indított felújítások éppen a családközpontú ellátás tekintetében – átmenetileg ugyan, de mégis – jelentős visszalépéssel kezdődnének.

Az egészségügyről szóló törvény betegjogi fejezetében világosan fogalmaz: a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy főszabályként újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. A beteg továbbá jogosult a kórházi tartózkodása alatt látogatókat fogadni. Kétségkívül azt is rögzíti a jogszabály, hogy ezen jogok a kórházban rendelkezésre álló feltételektől függően és a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalansága mellett gyakorolhatóak.

Az alapvető jogok biztosaként arra kérem az érintett intézményeket, hogy az átalakítások, felújítások tervezésénél legyenek kiemelt figyelemmel arra, hogy az érintett családok szemszögéből egyszeri és megismételhetetlen életesemény színteréről kell gondolkodniuk. Kérem, hogy a születést megillető alázattal, az emberi méltóság tiszteletével szolgálják a hozzájuk forduló családok bizalmát, és korlátozásokat csak végső esetben alkalmazzanak, semmiképpen ne kiindulópontként.

Egyúttal felkérem az érintett egészségügyi tárcát, hogy – az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségére is tekintettel – legyen a sikeres pályázók segítségére egy, a betegjogok megvalósulását az építési munkálatok alatt is kiemelten kezelő módszertani útmutató kidolgozásával, amely gyakorlati ötletekkel a lehetőségekre figyelemmel segíti a vezetőket a betegellátás átmeneti újraszervezése során.

Tegyünk együtt azért, hogy a születés mindenki számára, mindenhol csoda maradhasson!

Budapest, 2019. október 29.

 

                                                                                                                                               Dr. Kozma Ákos

                                                                                                                                       az Alapvető Jogok Biztosa