null Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a fehér hétfő, Az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdőnapja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a tudatos fogyasztás fontosságára, a természeti erőforrásainkkal való gondos bánásmód alaptörvényi kötelezettségére, a körforgásos gazdaságnak a fenntartható fejlődés megvalósításában betöltött kulcsfontosságú szerepére hívja fel a figyelmet az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdőnapja, a fehér hétfő alkalmából kiadott közös közleményében.

Az Alaptörvény úgy fogalmaz: „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.” Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója arra emlékeztetnek, hogy ez a mindenkit terhelő felelősség szemléletváltoztatást igényel a lakosság, a gazdálkodók és a döntéshozók részéről egyaránt, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő generációk megfelelő életfeltételeit biztosítsuk.

November utolsó hete az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amelynek során – többek között az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával – intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és magánszemélyek különböző programjai irányítják rá a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, csökkentésének, a termékek újrahasználatának, hasznosításának, tehát a tudatos hulladékgazdálkodásnak a körforgásos gazdaságban betöltött szerepe fontosságára. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét missziója szerint arra kívánja ösztönözni a lakosságot, hogy egész évben tudatosan figyeljen mindennapi fogyasztói szokásaira és ezzel legyen partner egy élhetőbb, tisztább és fenntarthatóbb életmód kialakításában. Mindez hozzájárulhat az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 12. célkitűzésének megvalósulásához is.

A Hulladékcsökkentési Hét péntekjére esik a Ne vásárolj semmit! nap, ellensúlyozva a nagy árengedmények ígéretével átgondolatlanul számos környezeti és társadalmi gondunk forrását jelentő túlfogyasztásra csábító fekete pénteket. A hetet indító fehér hétfő pedig a túlfogyasztás és a vásárlásmentesség középútjaként arra buzdít, hogy a körforgásos gazdaság szemléletében gondoljuk át és tervezzük meg fogyasztásunkat. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét üzenete, hogy felelős fogyasztással rengeteg erőforrást takaríthatunk meg és szemléletünket újragondolva elindulhatunk egy tudatosabb, a körforgásos gazdaság megteremtését ösztönző, fenntarthatóbb fogyasztói úton.

Bár a természeti rendszerekben nincsen hulladék, lévén minden alapanyagul szolgál valami másnak, gazdasági rendszerünk az ipari forradalom óta mégis alapvetően nem erre a körforgásra, hanem az egyvonalas rendszerre, a linearitásra épül. Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója kiemelik, hogy messze nem csupán környezeti probléma, hanem súlyos gazdasági veszteség is – az erőforrások elpazarlása. A körforgásos gazdaság a megfelelőbb hulladékgazdálkodás mellett szemléletváltást is igényel: egy olyan rendszerben gondolkodást, ahol már a tervezés, majd a kivitelezés során is a termékek tartóssága, javíthatósága, újrafeldolgozhatósága az elsődleges szempont.

Az ombudsman és helyettese felkérik a döntéshozókat, a gazdasági szektor képviselőit és a tudományos intézményeket, hogy a körforgásos gazdaság megteremtését lehetővé tevő szemléletet képviseljék, ösztönözzék és alkalmazzák munkájuk során. A lakosságot pedig nyitottságra, be- és elfogadásra, alkalmazkodásra, sőt – a civil szervezetekkel együtt – kezdeményező szerepre bátorítják.
Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója hangsúlyozzák, hogy az utódainkért viselt – Alaptörvényben is megfogalmazott – felelősség jegyében mindannyiunk feladata annak felismerése, hogy mindennapi döntéseink, fogyasztói szokásaink lenyomata formálja jelenlegi környezetünket és határozza meg, mennyire élhető világot biztosítunk az utánunk jövő nemzedékek számára.