null Az Alapvető Jogok Biztosa a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet törvénybe ütköző rendelkezésének a módosítását kezdeményezte

A közterületen jogellenesen elhelyezett hulladékokkal összefüggésben a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet rendelkezése ellentétes a hulladékról szóló törvénnyel, ami aggályos a jogbiztonság követelménye és közvetve az egészséges környezethez való jog szempontjából – állapította meg az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese közös átfogó vizsgálata. Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet törvénybe ütköző rendelkezésének a módosítását kezdeményezte.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese egy, temetői zöld- és vegyes hulladékoknak Velence közterületén való rendszeres jogellenes lerakása miatt beérkezett állampolgári panasz alapján indított közös vizsgálatot.

Az AJB-385/2019. számú ügyben kiadott közös jelentésében az ombudsman és helyettese feltárta, hogy a hatályos jogszabályok összhangjának hiánya miatt az illetékes szabálysértési hatóság, a Gárdonyi Járási Hivatal szankció kiszabása helyett a helyi jegyzőhöz tette át a panaszos köztisztasági szabálysértésről szóló bejelentését.

Az alapvető jogok biztosa és helyettese megállapította, hogy közterületen jogellenesen elhelyezett hulladékokkal összefüggésben a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet rendelkezése ellentétes a hulladékról szóló törvénnyel, ami aggályos a jogbiztonság követelménye és közvetve az egészséges környezethez való jog szempontjából.

A közös jelentésben a biztos és helyettese kifogásolták a jegyző eljárását is, mert a járási hivataltól hozzá áttett panasz alapján elmulasztotta a szükséges eljárási lépések megtételét, továbbá nem járt el a jogellenesen elhelyezett hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmi hatáskörében, és megtett intézkedéseiről, vagy azok szükségtelenségének indokairól nem tájékoztatta a bejelentőt, amellyel megsértette a panaszos petíciós és tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát.

Az ombudsman a jövő nemzedékek szószólójával egyetértésben a vizsgálati eredmények nyomán kezdeményezte az innovációs és technológiai miniszternél a törvénybe ütköző kormányrendeleti rendelkezés módosítását, továbbá felkérték Velence Város Jegyzőjét, hogy vonatkozó környezetvédelmi hatáskörét a jövőben a jelentés megállapításaira figyelemmel gyakorolja.