null Az agresszív betegek ellátásáról

Az agresszív betegek kórházi ellátásának hiányosságairól

 

Agyonverte idősebb betegtársát egy ápolt a szentesi kórház pszichiátriai osztályán. A hírrel kapcsolatban Szabó Máté ombudsman ismét figyelmeztet, hogy a hatályos jogszabályok nem rendelkeznek arról, mely intézmények feladata az agresszív, veszélyeztető magatartást tanúsító pszichiátriai betegek tartós intézeti ellátása és meddig kell tartson az ilyen betegek kötelező intézeti gyógykezelése.

Az elmúlt években több vizsgálatában is foglalkozott az ombudsman a pszichiátriai betegek intézményi ellátásával, ebben is az agresszív, vagy kifejezetten a közvetlen veszélyeztető állapotú betegek ellátásával és különösen az állapotukkal összefüggő speciális elhelyezés gondjaival. Utoljára tavaly év végén adott ki változtatást sürgető jelentést, miután több panaszt is küldtek neki arról, hogy pszichiátriai betegségben szenvedő hozzátartozók agresszív magatartása sokszor veszélyezteti a családok többi tagjának életét, testi épségét.

Magyarországon még mindig nincsen egyetlen olyan intézmény sem, amely alkalmas volna arra, hogy az agresszív pszichiátriai betegeket hosszabb időn keresztül gondozza, noha ezeknek a betegeknek hosszabb távú intézeti ellátásuk során is alkotmányos joga a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés,. A biztos megállapította, hogy a tartós bentlakást biztosító intézményi gondozás teljes hiánya ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével, valamint sérti az érintettek emberi méltósághoz és egészségügyi ellátáshoz való jogát. Ezért Szabó Máté tavaly novemberi jelentésében felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki az agresszív pszichiátriai betegek tartós intézeti elhelyezésének jogszabályi kereteit és intézkedjen az ilyen betegek tartós bentlakását lehetővé tevő, megfelelő egészségügyi ellátásukra alkalmas intézetek létrehozásáról.

A kórházak pszichiátriai osztályain ennek hiányában kaotikus, szabályozatlan a helyzet. Az OPNI, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetését követő utóvizsgálat jelentésében a biztos kitért a veszélyeztető állapotú betegek ellátásának elégtelen körülményeire, az úgynevezett magas biztonsági fokozatú osztályok hiányából fakadó ellátási problémákra és az azokból eredő veszélyekre. 2009-es jelentésében a biztos kiemelte, hogy az egyéb – például fertőző, vagy belgyógyászati – betegségekkel küzdő pszichiátriai betegek elhelyezése sem megfelelően megoldott.

Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa a szentesi tragédia kapcsán annak a reményének ad hangot, hogy az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet második félévre tervezett megnyitásával enyhülnek a különböző speciális, így a veszélyeztető állapotú betegek ellátásának ma még akut problémái.