null Az adóellenőrzés során kért nyilatkozat feltételeiről

Az adóellenőrzés során kért nyilatkozat feltételeiről

OBH 1109/2009.

 

A közigazgatási eljárás és adóeljárás hatályos szabályai szerint az adóellenőrzés alá vont adózó nem kötelezhető nyilatkozattételre. Az adóhatóság a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, amikor mulasztási bírság és becslés kilátásba helyezésével akarja elérni, hogy az adózó nyilatkozattétel keretében válaszoljon kérdéseire.

Szabó Máté országgyűlési biztos állampolgári panasz alapján vizsgálatot folytatott azzal összefüggésben, hogy egy adóellenőrzés alá vont adózót az APEH nyilatkozattételre kérte és annak nyomatékosításaként mulasztási bírság, valamint adóbecslés alkalmazásának lehetőségéről tájékoztatta.

A biztos megállapította, hogy az adóellenőrzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben az adózó nyilatkozata jogként és kötelezettségként is megjelenik. Míg más adózó vizsgálatával összefüggésben bármely vele kapcsolatban álló adózó nyilatkozattételre kötelezhető, az ellenőrzés alá vont adózó a saját ügyében a nyilatkozattételt bármikor megtagadhatja. Ebben az esetben az eljáró hatóság a rendelkezésére álló egyéb adatok, bizonyítékok alapján dönt.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózó - főszabályként - magára nézve nyilatkozattételre nem kötelezhető. E törvényi rendelkezések szerint becslés, valamint mulasztási bírság nem minden nyilatkozattétel elmulasztáskor, vagy megtagadáskor alkalmazható, hanem csak akkor, ha az érintett adózó a nyilatkozattételre köteles, de ennek nem tesz eleget. Az adózótól így saját ügyében, saját magára nézve az adózás rendjéről szóló törvény értelmében csak felvilágosítás kérhető, annak megtagadása esetén azonban szankció nem alkalmazható.

Az adózótól így saját ügyében, saját magára nézve az adózás rendjéről szóló törvény csak felvilágosítás kérhető, annak megtagadása esetén azonban szankció nem alkalmazható.

A biztos szerint mindezek alapján nem minősül az együttműködési kötelezettség megtagadásának, ha az adózó saját ügyében a kért dokumentumait, bizonylatait az adóhatóság számára átadja, de azokat külön nyilatkozattal kommentálni nem kívánja. Együttműködési kötelezettségét az adózó tipikusan csak akkor sérti meg, ha az idézésére nem jelenik meg, dokumentumait, bizonylatait nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére, illetve más adózó vizsgálata során mulasztja el az adóhatóság által kért nyilatkozattételt.