null Az Addiktológiai Intézet bezárásáról

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye

az Országos Addiktológiai Intézet bezárásáról

(OBH 2371/2008)

 

Az addiktológiai járóbeteg-ellátás különösen Budapesten, de országosan is a működésképtelenség szélére került. A fővárosban az alkohol- és drogbetegeket gondozó intézmények fix finanszírozása a felére csökkent. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárásával és az Országos Addiktológiai Intézet (OAI) megszűnésével előálló helyzet újragondolását, független szakmai testület létrehozását sürgeti az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március 6-án levélben tájékoztatta dr. Buda Béla főigazgatót az OAI megszüntetéséről. A május 1-jére jelzett megszüntetésről azonban határozat nem született. Az egészségügyi szolgáltató feladatokat az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet veszi át feladat-átadási szerződéssel.

Az Országos Addiktológiai Intézet működési problémái alapvetően két okra vezethetők vissza. Egyfelől folyamatosan csökkent a nemzeti alkohol-politikai, kábítószerügyi adatgyűjtés, a szakmai, módszertani és fejlesztési feladatok költségvetési támogatása. Miközben romlott a finanszírozás, az OAI új tennivalókat kapott az illegális szerek fogyasztásával kapcsolatos adatgyűjtésben.

Másfelől 2007 áprilisától júliusig a szenvedélybetegeknek is vizitdíjat kellett fizetniük, ami 20-30 százalékkal csökkentette a rendelésre járók számát. A fix díjak radikális és hirtelen visszafogása pedig a gondozók bevételeinek gyors eséséhez vezetett, amit a teljesítményvolumen-korlát emelése nem volt képes ellensúlyozni. Mindennek nyomán kérdésessé vált, hogy az Országos Addiktológiai Intézet fenn tudja tartani magát.

Az országos intézet megszűntetése következtében az alkohol-politika koordinációjának nem lesz hatékony háttérintézménye. Lassulhat, akár időlegesen le is állhat a szakterület orvos-szakmai fejlesztése. A megszűnő rendelőkből elmaradó betegek egyéni és közösségi veszélyforrást jelenthetnek, elsősorban a budapesti alkohol- drog- és hajléktalanhelyzet romolhat.

Mindezek nyomán felhívom a figyelmet, hogy a változásokkal kialakuló helyzet átgondolásakor együtt kell kezelni az Országos Addiktológiai Intézet és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet ügyét, mivel e kettő a pszichiátriai ellátás egymástól el nem választható része.

 

Budapest, 2008. április 15.

Dr. Szabó Máté sk.