null A zajvédelem újraszabályozásáról

A zajvédelem újraszabályozásáról

AJB-822/2012

 

A hatályos jogszabályok nem szolgálják megfelelően az emberi egészség védelmét, a káros környezeti hatások elleni hatékony fellépést. A gazdasági érdek megelőzi az egészséges környezethez való jogot. Az ombudsman jelentése a zajártalomról és a szabályozás megújításának sürgető igényéről.

Egyre többen panaszolják Szabó Máté ombudsmannak a környezetükben található zajforrás zavaró hatásait. A „zajkonfliktusok" – súlyos hátrányokat, károkat okozva – hosszú évekig, akár évtizedekig is elhúzódnak, mert hiányoznak a jogszabályi garanciák, és ez lehetővé teszi a gazdaság érdekeit előtérbe állító tervezést, amely figyelmen kívül hagyja a lakosság egészséges környezethez való jogát.

Az egyedi panaszok nyomán indult vizsgálatban az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a hatályos jogszabályok nem szolgálják megfelelően az emberi egészség védelmét, a káros környezeti hatások elleni hatékony fellépést. Az ombudsman emiatt a jogszabályi környezet teljes stratégiai és koncepcionális felülvizsgálatát javasolta.

A javaslatok között szerepel a környezetvédelemi kerettörvény módosítása, a településrendezési eljárások hatékonyabb szabályozása, a zajkibocsátással járó létesítmények kötelező próbaüzeme, az építési, kereskedelmi, ipari tevékenységek bejelentési kötelezettsége helyett az előzetes engedélyezési eljárás ismételt bevezetése. Az ombudsman az alkotmányos visszásságok orvoslására a zaj elleni védelem teljes szankcionálási rendszerének megújítását is szorgalmazta, beleértve a szabadidős és üzemi zajforrásokra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát, valamint a közlekedési eredetű zajterhelés kezelésének teljes újragondolását.

A szabályozás mielőbbi megújítását szorgalmazó jelentést, benne a javaslatait az alapvető jogok biztosa a vidékfejlesztési miniszternek is megküldte, és bár a miniszter a javaslatok többségét nem támogatta, az ombudsman – néhány kivételtől eltekintve és mielőbbi intézkedést kérve – fenntartotta a jelentésében foglaltakat.